Lidostas ugunsdzēsējs atbild par plaša spektra bīstamu situāciju profilaksi, reaģēšanu un seku likvidāciju lidostā.

Lidostas ugunsdzēsējs darbā:

  • veic glābšanas darbus atbilstoši noteiktajām procedūrām;
  • atbild par drošu lidostas darbību, novēršot radušās bīstamās situācijas gan lidostas teritorijā, gan tās tuvākajā apkārtnē;
  • uztur darba kārtībā aprīkojumu, darba tehniku un sakaru līdzekļus;
  • piedalās ugunsdrošības profilakses pasākumos;
  • sagaida gaisa kuģus paaugstinātas drošības apstākļos;
  • pārzina lidostas teritorijas, ēku un gaisa kuģu īpatnības.

Darba aprīkojums

Sakaru līdzekļi, ugunsdzēsēja transports, ugunsdzēsēja speciālais tērps, pret karstumu un mehāniskiem bojājumiem izturīgi zābaki un cimdi, karstumizturīgs zemķiveres pasegs un ķivere, kā arī speciālais aprīkojums (elpošanas maska, plaušu automāts u.c.).

Darba apstākļi

Lidostas ugunsdzēsējs strādā telpās un ārā; darba laiks notiek atbilstoši maiņu grafikam; darbs paaugstināta stresa apstākļos.

Darba iespējas

Darba iespējas ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD), kur, atkarībā no iegūtā izglītības līmeņa un darba pieredzes, ir iespēja kāpt pa karjeras kāpnēm. Lidostā ugunsdzēsējs ar laiku var kļūt par vecāko ugunsdzēsēju, maiņas priekšnieku vai viņa vietnieku. Izaugsmes iespējas atkarīgas no iegūtās izglītības līmeņa.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jāspēj ātri reaģēt situācijas izmaiņu gadījumā; jāspēj strādāt spriedzes apstākļos; jāprot strādāt komandā; nepieciešama augsta atbildības sajūta; jāspēj pieņemt lēmumus neordinārās situācijās; darba pienākumu veikšanai nepieciešama laba fiziskā sagatavotība.

Publicēts 2021. gada 17. maijā