Bibliotēka sniedz informatīvos pakalpojumus. Tajā ir pieejams grāmatu, dokumentu, laikrakstu, audiovizuālo un elektronisko materiālu krājums, kas tiek apkopots, sistematizēts un uzturēts, lai apmeklētāji varētu to izmantot uz vietas bibliotēkas lasītavā vai ņemt uz mājām.

Bibliotēkas pēc to darbības virziena var iedalīt:

  • Nacionālās bibliotēkas – veido nacionāli nozīmīgu krājumu un bibliogrāfiskos resursus, organizē vienotu informatīvo resursu kopkatalogu.
  • Publiskās bibliotēkas - sniedz universālus informācijas pakalpojumus kultūras, izglītības, informācijas un izklaides vajadzību nodrošināšanai.
  • Izglītības iestāžu bibliotēkas – sniedz informatīvo atbalstu, kas saistīts ar izglītības iestādē apgūstamajām tēmām un pētniecības virzieniem.
  • Nozaru speciālās bibliotēkas - nodrošina attiecīgās nozares informāciju.