Elektronikas inženieris konstruktors izstrādā jaunus elektronikas elementus, iekārtas un sistēmas.

Elektronikas inženieris konstruktors darbā:
  • izstrādā un projektē jaunus elektronikas elementus, iekārtas un sistēmas (piemēram, mikroshēmas, radio raidītājus un uztvērējus, mobilos tālruņus, auto signalizācijas);
  • analizē pasūtītāja prasības un to realizācijas iespējas;
  • meklē efektīvākos un materiāli izdevīgākos risinājumus;
  • izgatavo un pārbauda elektronikas elementu, iekārtu un sistēmu pilotparaugus;
  • vada un veic elektronisko sistēmu un iekārtu montāžas darbus, apkalpošanu un remontu;
  • vada inženieru grupu;
  • izstrādā ražošanas dokumentāciju atbilstoši uzņēmuma prasībām;
  • nodrošina ražošanas atbalstu un problēmu risināšanu.
Darba aprīkojums:

lieto dažādus mēraparātus un instrumentus, piemēram, elektriskos testerus, lodāmuru, oscilogrāfus, signālu ģeneratorus, elektroniskos pamatelementus, palīginstrumentus; tāpat izmanto datoru un speciālas datorprogrammas, kā arī biroja tehniku, piemēram, kopēšanas iekārtu, printeri, skeneri.

Darba apstākļi:

strādā gan biroja tipa telpās, gan ražošanas telpās; strādā astoņu stundu darba dienu.

Darba iespējas:

var strādāt visa veida ražošanas uzņēmumos, pakalpojumu sniegšanas un servisa uzņēmumos.