Aviācijas drošības inspektors pārbauda, lai gaisa kuģī netiktu ienesti aizliegti priekšmeti un vielas.

Aviācijas drošības inspektors darbā:

  • laiž uz gaisa kuģa personālu un pasažierus, pārbauda iekāpšanas kartes, identificējot pasažieri un viņa paredzēto lidojumu;
  • drošības kontrolē pārbauda pasažierus un viņu mantas;
  • pārbauda pasažieru reģistrēto un nereģistrēto bagāžu;
  • nodrošina, lai gaisa kuģī netiktu ienesti kādi aizliegti priekšmeti un vielas;
  • uzrauga vispārējo kārtību lidostā (risina konfliktsituācijas ar pasažieriem,  ziņo vadībai par nepieskatītu bagāžu, nesaskaņotu fotografēšanu un filmēšanu u.tml.);
  • sadarbojas ar pasažieru apkalpošanas aģentiem, lidostas muitas posteņa, policijas iecirkņa un robežkontroles punkta personālu aviācijas drošības jautājumos;
  • regulāri pilnveido zināšanas speciālās apmācībās un treniņos, lai uzlabotu darbam nepieciešamās prasmes.

Darba aprīkojums

Aviācijas drošības inspektora aprīkojums ir rokas metāla detektors, dators, rentgena iekārta bagāžas pārbaudei un citas drošības pārbaudes iekārtas.

Darba apstākļi

Aviācijas drošības inspektors strādā telpās. Darba laiks noteikts atbilstoši maiņu grafikam, tostarp agri no rīta un vēlu vakarā.

Darba iespējas:

VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" veic aviācijas drošības inspektoru apmācību pēc pieņemšanas darbā. Lidostā, amatā var strādāt pēc sekmīgas apmācības nokārtošanas.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jābūt labai redzei (krāsu izšķirtspējai), lai varētu interpretēt bagāžas pārbaudes rentgena iekārtā redzamo attēlu; jāspēj koncentrēties, domāt analītiski, ātri reaģēt neordinārās situācijās, strādāt spriedzes apstākļos; jābūt labām sadarbības un komunikāciju prasmēm gan ar kolēģiem, gan pasažieriem; jābūt pozitīvai attieksmei pret darbu un vēlmei mācīties.

Publicēts 2021. gada 17. maijā