Bibliogrāfs darbā:

Bibliogrāfs sniedz bibliogrāfiskās uzziņas un konsultācijas, sastāda bibliogrāfiskos sarakstus un rādītājus, izmanto elektroniskos un drukātos materiālus, datu bāzes un katalogus, veido publikāciju datubāzes, pārbauda un papildina datubāzēs ievadītos datus.

Bibliogrāfs darbā:
  • sniedz bibliogrāfiskās* uzziņas un konsultācijas, izmanto elektroniskās informācijas tehnoloģijas (elektroniskos katalogus, tiešsaistes datubāzes, interneta resursus) un kartīšu katalogus;
  • sastāda bibliogrāfiskos sarakstus un rādītājus, izmanto elektroniskos un drukātos materiālus, datu bāzes un katalogus;
  • veido un popularizē publikāciju datubāzes, pārbauda un papildina datubāzēs ievadītos datus;
  • testē un popularizē abonētās, izmēģinājuma un brīvpieejas datubāzes; apkopo bibliotēkas lietotāju informatīvās vajadzības, lai papildinātu bibliotēkas krājumu un datubāzu piedāvājumu;
  • palīdz bibliotēkas apmeklētājiem atrast nepieciešamo informāciju, sniedz konsultācijas informācijas meklēšanā un izmantošanā;
  • apmāca un konsultē bibliotēkas apmeklētājus par informatīvo resursu lietošanu.
Darba aprīkojums:

lieto datoru, printeri, skeneri, kopēšanas aparātu, tālruni un citu biroja tehniku, kā arī dažādas datorprogrammas, datubāzes (gan integrēto bibliotēkas sistēmu, gan dažādas zinātniskās datubāzes) un katalogus.

Darba apstākļi:

strādā biroja tipa telpās astoņu stundu darba dienu, atkarībā no bibliotēkas darba laika var būt maiņu darbs un darbs brīvdienās; darba ritms var būt saspringts, tāpēc jāspēj ātri reaģēt dažādās situācijās un paturēt prātā daudz informācijas; ikdienā saskaras ar dažādiem klientiem, jāspēj risināt konfliktsituācijas, iespējama komunikācija svešvalodās.

Darba iespējas:

bibliogrāfs var strādāt publiskajās bibliotēkās, specializētajās bibliotēkās, skolu un augstskolu bibliotēkās, uzņēmumu bibliotēkās un informācijas centros.

 

* Bibliogrāfija ir sistemātisks grāmatu un citu darbu saraksts, kas ietver autoru, nosaukumu, izdošanas laiku un vietu, izdevēju, sīkākas ziņas par izdevumu, lappušu skaitu, sēriju un literāro saturu. Bibliogrāfija var aptvert viena autora darbu, vai literatūra par vienu priekšmetu, viena izdevēja iespiestos izdevumus, vienā vietā iznākušos avotu, vai arī vienā laika posmā izdotos dokumentus.