Komercpilots pārvadā pasažierus vai kravas tālos vai īsos lidojumos atpūtas, biznesa vai komerciālos nolūkos.

Civilajā aviācijā gaisa kuģi parasti vada divi piloti; viens ir kapteinis, kurš ir galvenais uz borta, bet otrs ir otrais pilots, kurš sniedz kapteinim atbalstu. Piloti parasti vada gaisa kuģi uz maiņām, lai uzturētu gaisa kuģa vadīšanas iemaņas, kā arī novērstu rutīnu un samazinātu noguruma iespējamību. Piemēram, viens pārrauga vadības ierīces, bet otrs pilots runā ar gaisa satiksmes kontroli un noformē dokumentus.

Dažos gadījumos, piemēram, tālajos lidojumos, gaisa kuģī var būt trīs vai četri piloti, lai katram būtu nepieciešamie pārtraukumi darba laikā.

Kapteinis ir pilnībā atbildīgs par drošu un efektīvu gaisa kuģa darbību un apkalpes un pasažieru drošību

Jārēķinās, ka izvēloties pilota profesiju, jūs uzņematies lielu atbildību un personīgās saistības. Lai saglabātu darbam nepieciešamo pilota  licenci, jums ir jāiziet obligātu apmācības kursu, kam seko periodiskas apmācības ik pēc sešiem mēnešiem. 

Iegūt pilota profesiju prasa ievērojamus finanšu ieguldījums, taču, pieaugot pieprasījumam, jūs varētu baudīt ļoti atbildīgu darbu, kas sniedz iespējas apceļojot pasauli.

Pilots darbā:

  • nodrošina visu gaisa kuģa apkalpes locekļu, pasažieru un kravas drošību - tiklīdz tie atrodas uz gaisa kuģa klāja līdz brīdim, kad tie pamet gaisa kuģi lidojuma beigās;
  • nodrošina gaisa kuģa darbību un drošumu - sākot ar brīdi, kad gaisa kuģis ir gatavs kustēties pirms izlidošanas līdz brīdim, kad tas pilnībā apstājas pēc lidojuma un dzinēji tiek izslēgti.

Šīs atbildības ietver dažādus pienākumus trijās fāzēs: pirms lidojuma, lidojuma laikā un pēc lidojuma.

Otrais pilots asistē Kapteinim, lai nodrošinātu drošu un noteikumiem atbilstošu lidojumu. Otrā pilota pienākumi darbā:

  • kopīgi ar Kapteini piedalīties visās lidojuma sagatavošanas fāzēs;
  • veikt visus pienākumus, kas uzdoti saskaņā ar uzņēmuma iekšējiem noteikumiem vai ko ir deleģējis Kapteinis;
  • uzraudzīt lidojuma progresu, gaisa telpu, gaisa kuģa sistēmas, citu gaisa kuģa apkalpes locekļu darbu;
  • nekavējoties informēt Kapteini par jebkurām anomālijām, novirzēm no standarta darbības procedūrām vai atļaujām;
  • aizpildīt un administrēt visu lidojuma dokumentāciju;
  • pārņemt gaisa kuģa kontroli gadījumā, ja Kapteinis dod tādu norādījumu vai zaudē spēju vadīt gaisa kuģi.

Darba aprīkojums:

pilotam jāstrādā ar gaisa kuģa vadības sistēmām, elektronisko lidojuma dokumentāciju, ofisa aprīkojumu (datoru, printeri, kopētāju), drukātajiem lidojuma dokumentiem.

Darba apstākļi:

pilots darbu veic uniformā. Strādā lidmašīnas pilotu kabīnē, kā arī pirms lidojuma - speciālās ofisa instruktāžas telpās. Lidojuma laikā iespējama gaisa turbulence, spiediena svārstības. Darba veikšanai ir jāiegūst Civilās aviācijas aģentūras apstiprināta veselības pārbaude un jāsaņem medicīniskais sertifikāts. Darbs pēc maiņu grafika, t.sk., darbs nakts stundās un brīvdienās.

Darba iespējas:

pilotam, pēc apmācības kursu nokārtošanas un sekojoši iegūtas Eiropas Aviācijas transporta pilota licences, aviokompānija "airBaltic" nodrošina ar darba vietu. Iespējams strādāt arī citās aviokompānijās pēc izvēles. Tāpat ir iespējas strādāt kā pilotam privātās lidmašīnās vai kā individuālajam komersantam.

Iespējamais atalgojums:

atalgojums pilotam aviokompānijā "airBaltic" ir sākot no 1750 EUR mēnesī pluss piemaksa par nolidotajām stundām. Pilota amatam ir izstrādāta strukturēta atalgojuma un karjeras izaugsmes sistēma, saskaņā ar kuru atalgojums var sasniegt vidēji 7000 EUR mēnesī.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jābūt ļoti labām komunikācijas prasmēm, spējai pielietot procedūras un darboties saskaņā ar noteikumiem, jābūt lielai stresa noturībai, jāpiemīt līdera dotībām un jāspēj strādāt komandā, jābūt ļoti labām problēmu risināšanas un lēmumu pieņemšanas spējām, jābūt labām situācijas apzināšanās spējām, jāspēj ātri apstrādāt informāciju un veikt lielu darba apjomu, jābūt ES pilsonībai vai ES uzturēšanās atļaujai, veselības stāvoklim jāatbilst 1. klases veselības apliecības prasībām saskaņā ar Eiropas Aviācijas drošības aģentūras prasībām, jābūt vidējai izglītībai, izcilām angļu valodas, matemātikas un fizikas zināšanām.

Publicēts 2021. gada 29. aprīlī