Apdares darbu tehniķis plāno, uzrauga un izpilda apdares darbus visa veida būvēs, ievērojot darbu vadītāja norādījumus.

Apdares darbu tehniķis darbā:

  • iepazīstas ar darba uzdevumu, novērtē apstrādājamo virsmu stāvokli, izvēlas materiālus, iekārtas un instrumentus apdares darbu veikšanai, pārrauga apdares darbu veikšanu objektā;
  • nodrošina darbam nepieciešamās palīgierīces, sagatavo apstrādājamās virsmas apdares darbiem;
  • veic apdares darbus - apmet virsmas, izveido sauso apmetumu, montē starpsienas, sienu un griestu karkasu konstrukcijas, līmē flīzes, krāso virsmas, līmē dažādu materiālu tapetes, ieklāj dažāda veida grīdas seguma materiālus, ieklāj termocietējošo pārklājumu, ieklāt "peldošo" grīdu, montē sausās būves grīdas sistēmas, siltina ēkas fasādi;
  • nodrošina apdares darbu izpildi atbilstoši projekta, būvnormatīvu, standartu un kvalitātes prasībām;
  • objektā ievēro darba drošības, vides aizsardzības prasības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus.

Darba aprīkojums

Apdares darbu tehniķis darbā izmanto būvniecības dokumentāciju, apdares darbu veikšanai nepieciešamos būvmateriālus, instrumentus un palīgaprīkojumu. Lieto dažādus aizsardzības līdzekļus, piemēram, speciālo apģērbu, respiratoru, ceļu sargus, aizsargbrilles, cimdus, muguras jostu u. c.

Darba apstākļi

Apdares darbu tehniķa darbs norit gan telpās, gan ārā. Bieži nākas būt izbraukumos dažādās darba vidēs. Darbā ir daudz putekļu, izgarojošas vielas, ir jāceļ smagumi.

Darba iespējas

Apdares darbu tehniķis var strādāt būvniecības uzņēmumos, ēku ekspluatācijas un remontu uzņēmumos. Turpinot izglītoties augstākās izglītības programmās, ir iespēja kļūt, piemēram, par būvdarbu vadītāju, būvinženieri un būvuzraugu.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

prasme organizēt un plānot savu darbu, ievērojot noteiktus termiņus; precizitāte un atbildība darbu veikšanā; saista praktisks roku darbs; vēlme profesionāli pilnveidoties; darbā izmantojamo būvmateriālu un instrumentu lietošanas prasme.

Publicēts 2021. gada 9. septembrī