Autoservisa speciālists koordinē autoservisa darbus, organizē un uzrauga transportlīdzekļa pieņemšanu remontā un nodošanu klientam, nodrošina autoservisa pakalpojumu izpildi. Organizē transportlīdzekļu remonta darbus, aprīkojuma un iekārtu uzturēšanu un pārbaudes, izstrādā vienkāršu tehnoloģisko procesu secību.

Autoservisa speciālists darbā

 • Plāno autoservisa darbību
  Plāno, kādus pakalpojumus autoserviss piedāvās, piemēram, virsbūvju remontu, auto apkopi, auto ritošās daļas diagnostiku un remontu u.tml.. Nosaka, kurus pakalpojumus autoserviss sniegs, ņemot vērā klientu vajadzības un autoservisa iespējas. Aprēķina, kāda ir autoservisa pakalpojumu pašizmaksa un cik maksās katrs pakalpojums.
 • Organizēt servisa darbu
  Organizē transportlīdzekļu apkopes, remonta un garantijas remonta procesu. Deleģē darba pienākumus autoservisa darbiniekiem. Organizē sadarbību ar citiem uzņēmumiem, servisiem, ja autoservisā nav iespējams veikt visus transportlīdzeklim nepieciešamos remontdarbus (remonta nodošanu ārpakalpojuma veicējam). Sagatavo nepieciešamo dokumentāciju (rēķinus, garantijas u.c.). Uzrauga servisa veikto remonta darbu kvalitāti un iekļaušanos termiņā.
 • Nodrošina autoservisa darbībai nepieciešamos resursus
  Organizē autoservisa aprīkojuma (iekārtu un instrumentu), materiālu un rezerves daļu  iegādi un uzskaiti. Nodrošina darbiniekiem nepieciešamos aizsardzības līdzekļus. Uztur autoservisa darba vidi atbilstoši prasībām. Organizē iepakojuma, nolietoto materiālu un rezerves daļu apriti (izvešanu).
 • Vada autoservisa personālu
  Piedalās autoservisa potenciālo darbinieku atlasē un jauno darbinieku apmācību procesā. Vērtē darbinieku darbu un sniedz atbalstu darba kvalitātes uzlabošanā. Piedalās darbinieku motivēšanas un attīstīšanas sistēmas izveidē.
 • Apkalpo autoservisa klientus
  Uzklausa klienta vajadzības un noskaidro, kādas tehniskās problēmas ir transportlīdzeklim. Sagatavo klientam autoremonta vai tehniskās apkopes pakalpojumu piedāvājumu, izskaidro klientam, kādi darbi tiks veikti un cik tie maksās. Informē klientu par veikto remontdarbu procesu.

Darba apstākļi un aprīkojums

Autoservisa specialistam ikdienā pamatā ir administratīvais darbs – servisa darbu organizācija. Taču autoservisa specialistam ir jāpārzina automašīnas remontdarbu veikšanas process, jāzina, kā strādāt ar instrumentiem un aprīkojumu, kas tiek izmantots diagnostikai un remontdarbu veikšanai, kā arī pārzināt dažādu auto ražotāju informācijas apmaiņas sistēmas.

Ikdienā tiek izmantots biroja aprīkojums un specializētas autoservisa darba uzskaites sistēmas, kurās tiek iekļauta informācija par veiktajiem remontdarbiem un nomainītajām rezerves daļām katram apkalpotajam transportlīdzeklim, sistēmās tiek uzkrāti dati par automašīnām, klientiem, piegādātājiem, rezerves daļām, materiāliem u.c. Tāpat darbā izmanto rezerves daļu katalogus un citu tehnisko dokumentāciju.
Autoservisa speciālisti darbā var saskarties ar eļļām, degvielu un citām ķimikālijām. Tāpēc ir būtiski ievērot darba aizsardzība prasības un lietot aizsarglīdzekļus.
Autoservisos ierasti ir trokšņaina vide (dzinēju darbība, instrumentu skaņas un citas skaļas skaņas). Ilgstošs darbs šādā vidē var radīt diskomfortu un kaitēt dzirdei, tāpēc ieteicams lietot troksni slāpējošos aizsarglīdzekļus, piemēram austiņas, vai darbā telpai nodrošināt skaņu slāpējošos paneļus.
Veicot automašīnas apkopi vai remontu, var tikt konstatēti apstākļi, kas paildzina veikto darbu procesu, līdz ar to darbā var būt stresa situācijas, kad nākas pārplānot darbu veikšanu tā, lai iekļautos noteiktajā termiņā.

Darba un izaugsmes iespējas

Pēc autoservisa speciālista profesijas apguves, iegūstot pieredzi, automehāniķa vai servisa pieņēmēja darbā, kā arī pierādot savas prasmes un zināšanas, ir iespējama karjeras izaugsme vadošā amatā autoservisa darba organizācijas jomā, piemēram, iespēja strādāt par servisa virsmeistaru, servisa vadītāju vai tehnisko speciālistu.
Darba iespējas ir automašīnu tehniskās apkopes un remonta uzņēmumos, autoražotāju oficiālo dīleru salonos, automašīnu diagnostikas centros, tehniskās apskates punktos. Tāpat darba iespējas ir autotransporta un/vai rezerves daļu tirdzniecības jomā. Var dibināt arī savu uzņēmumu un sniegt autoservisa pakalpojumus.

Rakstura īpašības, prasmes un kompetences, lai labi veiktu darbu

 • Prasmes plānot, organizēt un vadīt.
 • Atbildība un precizitāte darbā.
 • Ļoti labas saziņas un sadarbības prasmes, pacietība.
 • Izpratne par automašīnu uzbūvi un to ekspluatāciju, remonta tehnoloģiju pārzināšana.
 • Interese par auto jomu un autotransporta tehnoloģisko attīstību, vēlme pašam meklēt informāciju un apgūt jaunas zināšanas.

Ieteikumi no profesijas pārstāvju darba pieredzes

 • Skolas laikā izmanto iespēju apgūt matemātikas, fizikas pamatus un tehnoloģijas. Šīs zināšanas noteikti palīdzēs labāk izprast, kā darbojas automašīnas, kā tām konstatē tehniskās problēmas un veic remontu.
 • Zinoši jomas speciālisti vienmēr būs pieprasīti darba tirgū. Autotransporta industrija ir dinamiska -  mainās tehnoloģijas un transportlīdzekļu aprīkojums strauji attīstīts, līdz ar to nemitīgi jāturpina meklēt un lasīt informāciju ticamos avotos. Zinātkāri un vēlmi mācīties ir vieglāk saglabāt, ja auto joma patiesi interesē.
 • Automašīnas remonta procesā ļoti būtiska ir veikto darbu kvalitāte, no kuras tieši atkarīga drošība uz ceļa. Tāpēc savs darbs jāveic atbildīgi, kā arī vienmēr jāinformē klientu, ja remontdarbu veikšanas laikā transportlīdzeklim tiek konstatētas arī citas tehniskas problēmas.
 • Autoservisa speciālistam darbā ļoti noder labas saziņas, sadarbības un plānošanas prasmes, kā arī pacietība, tas nepieciešams, gan organizējot autoservisa personāla darbu, gan saziņā ar klientiem.

Informācija sagatavota sadarbībā ar Rīgas Tehniskās koledžas programmas “Autotransports” direktori Sanitu Eihmani un Auto Bassadone Rīga (AUTOHALLE) tehnisko speciālistu Edgaru Lulli.

Publicēts 2024. gada 19. jūnijā