Vides inspektors - dabas uzraudzītājs darbā
  • izsniedz atļaujas reto un aizsargājamo sugu tirdzniecībai, ievešanai, izvešanai un turēšanai mājas apstākļos;
  • veic uzraudzību zooloģiskajos dārzos, mini zoodārzos, zooveikalos;
  • reģistrē retos dzīvniekus speciālās datu bāzēs;
  • izsniedz medīšanas atļaujas nemedījamo dzīvnieku un putnu medīšanai, ja tie nodara saimniecisku kaitējumu/nepieciešami zinātniskām vajadzībām u.c. izņēmuma gadījumiem;
  • veic pārbaudes reidus tirgū, veikalos, internetā, lai kontrolētu, vai netiek pārdoti aizsargājamu sugu īpatņi;
  • veic lēmumu pieņemšanu par izņemto un konfiscēto dzīvnieku, augu un izstrādājumu (koraļļu, kažokādu, kobru)  izmantošanu, organizē uzglabāšanu speciāli tam paredzētās vietās;
  • konsultē muitas pārstāvjus, policijas darbiniekus, privātpersonas savvaļas sugu tirdzniecības jautājumos un nepieciešamības gadījumā organizē zinātnisko ekspertīzi ievestajai precei/dzīvniekam/augam;
  • nodrošina īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzības uzraudzību, veic pārbaudes īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un sugu atradnēs;
  • organizē informatīvos pasākumus skolēniem, studentiem, kā arī medniekiem, makšķerniekiem, muitniekiem, vides inspektoriem, policistiem un citām interesentu grupām par dabas aizsardzību un nelegālu savvaļas sugu izmantošanu un tās novēršanu.
Darba aprīkojums:

darbā izmanto biroja tehniku, datortehniku, dažādus saziņas līdzekļus. Kā biotopu un sugu eksperts izmanto GPS. Atsevišķos gadījumos izmanto speciālu aprīkojumu dzīvnieku ķeršanai un pārvietošanai. Jābūt autovadītāja prasmēm, jo jādodas izbraukumos. Mitrumizturīgs apģērbs un apavi darbam lauka apstākļos.

Darba apstākļi:

vidēji strādā astoņu stundu darba dienu, bet var būt arī ārkārtas situācijas un garāks darba laiks. Veicot kontroles reidus, jāstrādā agrās rīta stundās un vakaros. Darbu veic gan birojā, gan pārbaudāmajās vietās. Biotopu un sugu izmantošanas uzraudzība norit arī dabā, dažādos vides apstākļos.

Darba iespējas:

Dabas aizsardzības pārvaldē, vides aizsardzības iestādēs, dabas aizsardzības nevalstiskajās organizācijās, iestādēs, kas iesaistītas dabas resursu uzraudzībā, kontrolē un darbā ar normatīvajiem aktiem (Valsts meža dienestā, Pārtikas un veterinārais dienestā u.c.).