Autogreidera vadītājs veic autoceļu greiderēšanu, tostarp ceļa profilēšanu, līdzināšanu un nomaļu apstrādi, kā arī veic ceļu, tiltu un laukumu kopšanas darbus.

Autogreidera vadītājs darbā:

  • sagatavo traktortehniku darbam un veic apkopi pēc darba veikšanas, izmantojot traktora ražotāja norādītos ekspluatācijas materiālus – eļļas, degvielu, dzesēšanas šķidrumus u.tml;
  • veic ceļa klātnes planēšanu un profilēšanu, grants segas mehanizētu atjaunošanu, nomaļu planēšanu, mehanizētu nomaļu grunts uzauguma noņemšanu;
  • veic ceļa sāngrāvju profila atjaunošanu, grāvju mehanizētu rakšanu;
  • attīra autoceļu un laukumus no irdena sniega, pārvieto sniega vaļņus ārpus ceļa klātnes;
  • veic vienkāršākos atslēdznieka darbus;
  • darbus veic atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem;
  • nodrošina vides aizsardzību;
  • pievieno traktoram darba rīkus un darba mašīnas;
  • ievēro vispārējos darba drošības un ugunsdrošības noteikumus.

Darba aprīkojums:

autogreidera vadītājs darbā izmanto dažādus mehānisko instrumentu komplektus vienkāršu un ātru remontdarbu veikšanai, izmanto darba apģērbu un darba aizsarglīdzekļus, izmanto dažāda veida autogreidera aprīkojumu – pārvietošanai, planēšanai, rievošanai u.tml.

Darba apstākļi:

autogreidera vadītājam ir sēdošs darbs, kas prasa nepārtrauktu vadītāja redzes koncentrēšanu veicamajam uzdevumam. Darbu veic patstāvīgi. Jāņem vērā, ka darbs tiek veikts lietus, snigšanas, biezas miglas, apledojuma u.tml laikā, kā arī saules radiācijas iedarbībā, caurvējā, putekļos, turklāt palielinātā troksnī un vibrācijās. Tāpat iespējama saskarsme ar ķīmiskām vielām – izplūdes gāzēm, tehniskajiem šķidrumiem, kvēpiem u.tml.

Darba iespējas:

autogreidera vadītājs var strādāt komunālo pakalpojumu sniegšanas uzņēmumos vai uzņēmumos, kas veic autoceļu ikdienas uzturēšanas darbus.

Iespējamais atalgojums:

autogreidera vadītājs mēnesī vidēji nopelna no 500 līdz 1400 EUR pirms nodokļu nomaksas. Atalgojums ir atkarīgs no mēnesī veikto darbu apjoma, to sarežģītības, kā arī Latvijas reģiona un uzņēmuma, kurā strādā.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jāmīl tehnika, jābūt labām reakcijas spējām, jāprot plānot savs darba laiks, jābūt patstāvīgam, komunikablam, jāspēj novērtēt padarītais darbs un tā kvalitāte, jāpiemīt tehniskai domāšanai, jābūt pamatzināšanām mehānikā un minerālmateriālu īpašībās, jābūt labām koncentrēšanās spējām, atbildības izjūtai, kā arī vēlama laba fiziskā sagatavotība. Prasme lasīt/saprast projektu dokumentāciju (tehnisko zīmējumu/rasējumu) veicot būvniecības darbus, tiks uzskatīta par priekšrocību.

Publicēts 2019. gada 22. jūlijā