Docents ir akadēmiskais amats, kurā var tikt ievēlēts. Docents vada zinātniskos pētījumus vai mākslinieciskās jaunrades procesu un veic izglītošanas darbu atbilstoši docenta amata nosaukumam. Docenti lielākoties ir jaunie vai topošie doktori, un tas ir pirmais nepieciešamais akadēmiskais līmenis tiem, kas grib kļūt par asociētiem profesoriem vai profesoriem.

Docents darbā:

  • vada pētniecības darbu zinātnes apakšnozarē, kas atbilst docenta amata nosaukumam;
  • lasa lekcijas, vada studiju nodarbības, organizē eksāmenus un pārbaudījumus savā studiju programmā (kursā, nozarē), īpaši tās pamatkursos;
  • vada mākslinieciskās jaunrades procesu, kas atbilst docenta amata nosaukumam;
  • strādā par viesdocentu citās augstskolās vai koledžās;
  • sagatavo un publicē zinātniskās publikācijas starptautiski atzītos zinātnisko rakstu krājumos;
  • apmeklē un uzstājas ar prezentācijām par pētījumiem zinātniskās konferencēs;
  • dodas komandējumos, lai veicinātu sadarbību ar citu valstu augstskolām;
  • apmeklē papildus izglītības kursus.

Darba aprīkojums:

darbā izmanto biroja iekārtas (datoru, portatīvo datoru, kopētāju, printeri u.tml.) un dažādus saziņas līdzekļus (e-pastu, internetu, tālruni, mobilo tālruni), prezentācijai nepieciešamo tehniku – tāfeli, kodoskopu, projektoru. Strādā ar dažādiem augstskolas iekšējiem un ārējiem dokumentiem, normatīvajiem aktiem.

Darba apstākļi:

galvenokārt strādā augstākās izglītības iestādes telpās astoņu stundu darba dienu, daļu darba laika pavadot pie datora un daļu darba laika, pasniedzot lekcijas. Ik pa laikam strādā arī vakaros, apmeklējot vai uzstājoties ar prezentācijām par pētījumiem zinātniskās konferencēs, strādā arī brīvdienās mājās, sagatavojot lekcijas. Reizēm dodas komandējumos uz citām pilsētām vai valstīm, kur veic savus pienākumus citā (svešā) vidē. Darba laikā nemitīgi komunicē ar cilvēkiem.

Iespējamais atalgojums:

docenta atalgojums ir virs vidējā valsts atalgojuma līmeņa. Atalgojums ir atkarīgs no Latvijas reģiona un augstskolas vai koledžas, kurā docents strādā.

Darba iespējas:

docents strādā valsts vai privātās augstākās izglītības iestādēs.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jāpiemīt analītiskai domāšanai, jābūt augstai atbildības sajūtai un ļoti labām saskarsmes spējām, jāspēj nepārtraukti izglītoties un pilnveidot savu profesionālo kompetenci, jābūt labam organizatoram, jāprot izteiksmīgi runāt, debatēt, argumentēt, secināt un ierosināt, jāspēj patstāvīgi pieņemt lēmumus, jābūt psiholoģiskajai noturībai, jāprot strādāt kā individuāli, tā arī komandā, jābūt vadītāja/līdera prasmēm, valsts valodas zināšanām visaugstākajā līmenī, jāpārzina angļu valoda, jāprot strādāt ar biroja tehniku un informācijas tehnoloģijām.

Publicēts 2020.gada 9.aprīlī