Sistēmbibliotekārs darbā:
  • izstrādā un īsteno bibliotēku integrētās informācijas sistēmas (sistēma, kas apstrādā krājumu, automatizē bibliotēkas darba procesus un nodrošina lasītājiem informācijas pieejamību u.c.) izvēles, ieviešanas un attīstības stratēģiju;
  • administrē un konfigurē (datoru sistēmas un tās komponentu pielāgošana, to savstarpējās sadarbības organizēšana) integrēto informācijas sistēmu atbilstoši bibliotēkas vajadzībām; aptaujā bibliotēkas darbiniekus par nepieciešamajiem uzlabojumiem un papildus funkcijām, kas sistēmai jāveic;
  • informē integrētās informācijas sistēmas izstrādātājus par sistēmas nepilnībām un nepieciešamajiem uzlabojumiem
  • veic sistēmas uzlabojumus, lai optimizētu informācijas meklēšanu; meklē un novērš kļūdas sistēmas darbībā un izmantošanā;
  • apmāca un konsultē bibliotēkas darbiniekus par sistēmas lietošanu;
Darba aprīkojums:

izmanto datoru, speciālas datorprogrammas un dažādus datu nesējus; darbā pielieto programmēšanas valodas; izmanto biroja tehniku, piemēram, kopēšanas iekārtu, printeri, skeneri; lieto mobilo un fiksēto tālruni; sazinās arī ar e-pasta un skype palīdzību.

Darba apstākļi:

strādā biroja tipa telpās astoņu stundu darba dienu; atkarībā no bibliotēkas lieluma var būt izbraukumi uz bibliotēkas filiālēm; ikdienā sazinās ar sistēmas lietotājiem, gan klātienē, gan pa telefonu vai e-pastu, spēj izskaidrot sarežģītus tehniskus risinājumus.

Darba iespējas:

sistēmbibliotekārs var strādāt lielās publiskajās un specializētajās bibliotēkās, kā arī augstskolu bibliotēkās, un informācijas centros.