Ēku būvinženieris plāno, organizē un pārrauga jaunu ēku būvniecības procesu un esošo ēku pārbūvi un restaurāciju.

Ēku būvinženieris darbā:

  • projektē ēkas, ēku rekonstrukciju un renovāciju, vada būvprojektus;
  • veic konstrukciju aprēķinus;
  • pārzina celtniecības materiālu tehnoloģiju un būvdarbu vadīšanu;
  • organizē un vada būvlaukuma resursu efektīvu izmantošanu;
  • veic būvniecības procesa plānošanu un uzraudzību – pārbauda projekta dokumentāciju, plāno visu būvobjekta realizācijā iesaistīto dalībnieku sadarbību un būvdarbu veikšanas kārtību;
  • seko lai būvdarbi tiktu veikti atbilstoši būvprojekta, būvnormatīvu un standartu prasībām noteiktos termiņos un to izmaksas iekļautos apstiprinātās tāmes ietvaros;
  • plāno nepieciešamos pasākumus kvalitātes nodrošināšanai un darba drošībai objektā;
  • kontrolē un analizē darbu izpildi;
  • var veikt zinātniskās pētniecības darbus un izstrādāt jaunas celtniecības inženierzinātņu teorijas un metodes.

Darba aprīkojums

Ēku būvinženieris darbā izmanto biroja tehniku ar speciālo programmatūru, sakaru līdzekļus, Būvniecības informācijas sistēmu, kā arī būvniecības procesu reglamentējošos normatīvos aktus. Darbā izmanto dažādus mērinstrumentus veikto darbu kvalitātes pārbaudei, piemēram, elektroniskos līmeņrāžus krituma mērīšanai, dažādus ķīļus un konusus, lai pārbaudītu metinājuma šuves u.c. mērinstrumentus.

Darba apstākļi

Ēku būvinženiera darbs norit gan telpās, gan ārā. Bieži no objekta uz objektu pārvietojas ar automašīnu. Liela darba apjoma gadījumā, darbs var notikt ārpus noteiktā darba laika.

Darba iespējas

Ēku būvinženieris var strādāt būvniecības uzņēmumos, ēku un hidrotehnisko būvju projektēšanā un rekonstrukcijā, ēku ekspluatācijas un remontu uzņēmumos, kā arī nekustamā īpašuma vērtēšanas un tirdzniecības uzņēmumos.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

prasme organizēt un plānot savu darbu, ievērojot noteiktus termiņus; precizitāte un atbildība darbu veikšanā; prasme analizēt liela apjoma informāciju; vēlme profesionāli pilnveidoties; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu un sistēmu lietošanas prasme.

Publicēts 2021. gada 21. jūlijā