Elektronikas uzņēmumi izstrādā un ražo elektroniskās sistēmas (iekārtas, ierīces, aparatūru), kas darbojas uz kontrolētas elektronu (vai citu lādētu daļiņu) plūsmas pamata, to mijiedarbību ar elektromagnētisko lauku. Šīs sistēmas paredzētas elektromagnētiskās enerģijas, elektriskā un citu signālu pārveidošanai, informācijas uzkrāšanai, apstrādei un pārraidei, kā arī precīziem mērījumiem. Piemēram, navigācijas sistēmas, kuras uzstāda lidmašīnām, kuģiem, automobiļiem, mobilajiem telefoniem un citur; medicīniskās iekārtas, kā datortomogrāfs, ultrasonogrāfs un citas ierīces, ar kā palīdzību veic elektroniskus mērījumus ārstniecībā. Elektronisko sistēmu izstrādei tiek izmantotas jaunākās mikroprocesoru tehnoloģijas un elektroniskās komponentes – mikroshēmas, mikrokontrolieri, rezistori, kondensatori, transformatori, pastiprinātāji, ģeneratori u.c. Elektronikas uzņēmumu ražotās elektroniskās sistēmas, aparātus un iekārtas pielieto visās rūpniecības nozarēs.

Atjaunots 2022. gada 28. janvārī