Elektronikas* uzņēmumi izstrādā un ražo elektroniskās sistēmas (iekārtas, ierīces, aparatūru), kas darbojas uz kontrolētas elektronu (vai citu lādētu daļiņu) plūsmas pamata, to mijiedarbību ar elektromagnētisko lauku. Šīs sistēmas paredzētas elektromagnētiskās enerģijas, elektriskā u.c. signālu pārveidošanai, informācijas uzkrāšanai, apstrādei un pārraidei, kā arī precīziem mērījumiem. Piemēram, navigācijas sistēmas, kuras uzstāda ne tikai lidmašīnām, kuģiem, bet arī iebūvē automobiļos, mobilajos telefonos u.c.; medicīniskās iekārtas, kā datortomogrāfs, ultrasonogrāfs un citas ierīces, ar kā palīdzību veic elektroniskus mērījumus ārstniecībā. Elektronisko sistēmu izstrādei tiek izmantotas jaunākās mikroprocesoru tehnoloģijas un elektroniskās komponentes – mikroshēmas, mikrokontrolieri, rezistori, kondensatori, transformatori, pastiprinātāji, ģeneratori u.c.

Elektronikas uzņēmumu ražotās elektroniskās sistēmas, aparātus un iekārtas pielieto visās rūpniecības nozarēs.

*Elektronika ir zinātnes nozare, kas pēta dažādas fizikālās parādības, kurās piedalās elektriski lādētas daļiņas, un dažādo elektrisko ierīču īpašības, parametrus, raksturlīknes, kā arī kompleksu elektronisko sistēmu īpašības. Tā aplūko dažādu elektronisko iekārtu un to sastāvā ietilpstošo elementu darbības principus, uzbūvi un izmantošanu.