Robotikas inženieris ir speciālists, kas plāno, organizē, uzrauga un vada automatizētu un/vai robotizētu sistēmu izstrādi, projektēšanu un realizēšanu.

Robotikas inženieris darbā:

  • nodrošina savstarpēji koordinētu, robotizētu sistēmu konfigurēšanu un programmēšanu;
  • nodrošina esošu sistēmu sadarbību, robotizētu sistēmu profilaktisko apkopi, bojājumu novēršanu un lietotāju tehnisko atbalstu;
  • izstrādā vadības algoritmus, lietojot klasisko vai mākslīgo intelektu;
  • veic robotizētu sistēmu modelēšanu un simulāciju;
  • izstrādā automatizētu un/vai robotizētu sistēmu dokumentāciju un apmāca gala lietotājus;
  • var strādāt patstāvīgi, būt vairāku inženieru darba grupā, kurā pienākumi ir sadalīti starp grupas locekļiem, vai arī var vadīt inženieru grupu noteiktu uzdevumu veikšanai.

Darba aprīkojums:

robotikas inženieris izmanto datoru, speciālas datorprogrammas un dažādus datu nesējus, lieto dažādas operētājsistēmas un programmēšanas valodas; izmanto biroja tehniku, piemēram, kopēšanas iekārtu, printeri, skeneri; lieto mobilo un fiksēto tālruni; komunicē ar e-pasta un skype palīdzību.

Darba apstākļi:

robotikas inženieris strādā biroja telpās vai objektā (piemēram, ražotnē) astoņu stundu darba dienu, strādā komandā ar projektu vadītāju, PLC (programmējamais loģiskais kontrolieris) programmētāju un mehānikas inženieri; komunicē ar lietotājiem gan klātienē, gan pa tālruni vai e-pastu.

Iespējamais atalgojums:

robotikas inženiera atalgojums ir virs 1000 EUR pēc nodokļu nomaksas, tas ir arī atkarīgs no Latvijas reģiona un uzņēmuma, kurā robotikas inženieris strādā, kā arī no tirgus, kuram strādā uzņēmums.

Darba iespējas:

var strādāt gan kā pašnodarbināta persona, gan kā darbinieks dažādos uzņēmumos, kuri izstrādā, ievieš vai uzlabo lielas un kompleksas automatizētas un/vai robotizētas sistēmas.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jāpiemīt analītiskajai domāšanai, jābūt augstai atbildības sajūtai un labām saskarsmes spējām, jābūt labam organizatoram, jāspēj patstāvīgi pieņemt lēmumus, jābūt psiholoģiskajai noturībai, jāprot strādāt kā individuāli, tā arī komandā, nepieciešamas vadītprasmes, jāpiemīt kritiskajai domāšanai, jāzina svešvalodas. 

Publicēts 2020. gada 31. janvārī