Inženieris transportbūvēs plāno, projektē un organizē ceļu, tiltu un citu transportbūvju būvniecību, modernizāciju un uzturēšanu, vada būvprojektus, veic būvniecības un ekspluatācijas procesa plānošanu un uzraudzību.

Inženieris transportbūvēs darbā:

 • projektē ceļus, tiltus un citas transportbūves;
 • vada būvprojektus;
 • veic konstrukciju aprēķinus, pārzina būvniecības materiālus un būvniecības tehnoloģijas;
 • organizē un vada būvlaukuma resursu efektīvu izmantošanu;
 • pārbauda projekta dokumentāciju, plāno visu būvobjekta realizācijā iesaistīto dalībnieku darbu un būvdarbu veikšanas kārtību;
 • seko, lai būvdarbi tiktu veikti atbilstoši būvprojekta, būvnormatīvu un standartu prasībām;
 • seko, lai būvdarbi iekļautos noteiktos termiņos un izmaksu tāmē;
 • plāno nepieciešamos pasākumus kvalitātes nodrošināšanai un darba drošībai objektā;
 • sastāda un kontrolē būves izpilddokumentāciju;
 • var veikt zinātniskās pētniecības darbus un izstrādāt jaunas celtniecības inženierzinātņu teorijas un metodes.

Darba aprīkojums

 • sakaru līdzekļi, biroja tehnika ar speciālo programmatūru, tostarp programmatūru izmēru un augstuma atzīmju noteikšanai projektā, kā arī dažādu citu detalizāciju izstrādei;
 • Būvniecības informācijas sistēmu un būvniecības procesu reglamentējošos normatīvos aktus;
 • mērinstrumentus veikto darbu kvalitātes pārbaudei, piemēram, mērlenti, nivelieri vai teodolītu;
 • dažāda veida virsmu un materiālu mērierīces, piemēram, krāsas un citu pārklājumu biezuma mērīšanas iekārtu, iekārtu betona temperatūras noteikšanai cietēšanas procesā, grunts blīvuma penetrometru (nestspējas noteikšanai;
 • atrodoties objektā, izmanto darba aizsardzības aprīkojumu - aizsargķiveri, brilles, signālvesti, zābakus ar kompozītmateriāla zoli, kā arī redzes, dzirdes un elpceļu aizsarglīdzekļus.

Darba apstākļi

Inženieris transportbūvēs strādā gan celtniecības objektos, gan biroja telpās. Transportbūves objekti ir pakļauti dažādiem laika apstākļiem, līdz ar to darba procesā jārēķinās arī ar nelabvēlīgiem laikapstākļiem. Strādā astoņu stundu darba dienu, bet nereti tiek strādātas arī virsstundas. Liela darba apjoma gadījumā, darbs var notikt ārpus noteiktā darba laika, kā arī diennakts tumšajā laikā, dažkārt arī nedēļas nogalēs. Bieži no objekta uz objektu pārvietojas ar automašīnu. Darbā mēdz būt arī komandējumi.

Darba un izaugsmes iespējas

Darba iespējas ir uzņēmumos, kas nodarbojas ar ceļu, tiltu un citu transportbūvju projektēšanu, uzturēšanu, modernizāciju, rekonstrukciju, pārbūvi un jaunu projektu realizēšanu.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

 • vadības un sadarbības prasmes, jo ir jāorganizē būvprojektā iesaistīto darbs;
 • prasme organizēt un plānot savu darbu, ievērojot noteiktus termiņus;
 • svešvalodu zināšanas;
 • precizitāte un atbildība darbu veikšanā;
 • prasme analizēt liela apjoma informāciju;
 • vēlme profesionāli pilnveidoties.

Ieteikumi no profesijas pārstāvju darba pieredzes

Nav vienādu objektu - katrā ir kas citādāks, dažādas nianses, tāpēc darbs ir interesants. Nepieciešams pielāgoties un rast risinājumu, bieži nepieciešama individuāla pieeja. Kā “ēnas puses” varētu minēt apstākli, ka darbs ir ļoti intensīvs ar lielu slodzi, un atbildību, tāpēc ir  profesionālās izdegšanas risks.

Informācija sagatavota sadarbībā ar SIA 8 CBR un SIA ACBR

Publicēts 2022. gada 22. jūlijā