Atslēdznieks veic iekārtu un to mezglu tehnisko apkopi, mezglu montāžu, demontāžu un atjaunošanu, izmantojot atslēdznieka instrumentus, iekārtas, materiālus un tehnoloģiskos paņēmienus.

Atslēdznieks darbā:
 • veic dažādu iekārtu un to mezglu tehnisko apkopi, montāžu, demontāžu, kā arī atjaunošanu;
 • izmanto dažādus tehnoloģiskos paņēmienus darba paveikšanai;
 • stingri balstās uz tehnisko dokumentāciju;
 • veic aizzīmēšanas, ciršanas, griešanas, vīlēšanas, urbšanas, izrīvēšanas, pielāgošanas, kniedēšanas, liekšanas, presēšanas, slīpēšanas, šāberēšanas (red. – precīza detaļas virsmas apstrāde), taisnošanas, valcēšanas, lepēšanas (red. – virsmas smalka apstrāde), pulēšanas, vītņgriešanas, lodēšanas, un mērīšanas darbus;
 • strādā ar atslēdznieka montāžas instrumentiem, tos asina un veic to tehnisko apkopi;
 • ievēro vides aizsardzības prasības;
 • izmanto individuālos aizsardzības līdzekļus;
 • ievēro elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus;
 • veic rasējumu lasīšanu;
 • izmanto mērīšanas instrumentus;
 • veic padarītā darba kvalitātes pārbaudes, pielietojot dažādas metodes un paņēmienus.
Darba aprīkojums:

speciāls tērps, austiņas, pie atsevišķu darbu veikšanas sejas maska, aizsargķivere, cimdi, aizsargbrilles. Izmanto mehāniskos, hidrauliskos (darbināmi ar šķidruma spiedienu), pneimatiskos (darbināmi ar saspiestu gaisu) un elektriskos instrumentus, kā arī dažādus mērinstrumentus.

Darba apstākļi:

atslēdznieks parasti strādā astoņu stundu darba dienu, iespējams arī darbs maiņās pēc saskaņota grafika. Darba vidē jārēķinās ar putekļiem, paaugstinātu troksni, ilgstošu darbu vienā ķermeņa pozīcijā un redzes sasprindzinājumu. Atslēdznieks strādā speciālā darba apģērbā un apavos. Darbs iespējams kā iekštelpās, tā arī ārpus telpām.

Iespējamais atalgojums:

mēnešalga atslēdzniekam var būt sākot no 450 līdz 1000 EUR pirms nodokļu nomaksas.

Darba iespējas:

var strādāt metālapstrādes un mašīnbūves, kā arī citu nozaru uzņēmumos, kuros jāveic atslēdznieka darbi. Tāpat var strādāt kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

pacietība, precizitāte, izpratne par rasējumiem, iekārtām un tehnoloģisko dokumentāciju, prasmes strādāt individuāli un komandā, atbildības sajūta, fiziskā izturība, spējas sniegt pirmo palīdzību, sazināties latviešu valodā, kā arī vienā svešvalodā, spēja pilnveidoties un sekot līdzi jaunākajām tehnoloģijām.

Publicēts 2018. gada 31. maijā