Lidostas perona inspektors atbild par gaisa kuģu, automašīnu, dažādas citas tehnikas un cilvēku drošu pārvietošanos pa lidlauku.

Lidostas perona inspektors darbā:

  • atbild par tehnikas un cilvēku drošu pārvietošanos pa lidlauku, regulē to kustību;
  • seko gaisa kuģu kustībai pa lidlauku, ar “Follow-me” automašīnu pavada tos līdz stāvvietām;
  • atbild par drošu gaisa kuģu pārvietošanos lidlaukā sliktos laika apstākļos un remontdarbu laikā;
  • seko, lai darbinieki, pārvietojoties pa peronu ar speciālo tehniku vai kājām, ievēro satiksmes noteikumus;
  • mēra tehnikas pārvietošanās ātrumu pa lidlauku;
  • fiksē satiksmes noteikumu pārkāpumus lidlaukā;
  • pēc teorētiskā  testa nokārtošanas par satiksmes drošību lidlaukā, veic praktiskās braukšanas pa lidlauku pārbaudi lidostas darbiniekiem;
  • veic visu lidmašīnu pretapledošanas apstrādes uzraudzību.

Darba aprīkojums

Lidostas perona inspektora aprīkojums ir darba automašīna, rācija saziņai ar kolēģiem un Gaisa satiksmes dispečeriem. No individuālajiem aizsardzības līdzekļiem - austiņas ausu pasargāšanai no trokšņiem. Zižļi maršalēšanai (lidmašīnas ievadīšanai stāvvietā), radars. Darbinieks darbā atrodas gaismu atstarojošā darba apģērbā.

Darba apstākļi

Lidostas perona inspektors strādā ārpus telpām (lielākoties darba automašīnā uz perona) neatkarīgi no laika apstākļiem. Darba laiks noteikts atbilstoši maiņu grafikam.

Darba iespējas

VAS" Starptautiskā lidosta "Rīga"" realizē lidostas perona inspektoru apmācību un, pēc tās veiksmīgas nokārtošanas, nodrošina ar darbu attiecīgajā amatā.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jāpiemīt labai paškontrolei un spēja strādāt spriedzes apstākļos; jābūt spējai pieņemt ātrus lēmumus; ir nepieciešama precizitāte un darba plānošanas prasme; jābūt arī vadītāja iemaņām; jāpiemīt prasmei elastīgi reaģēt uz pārmaiņām un vēlmei mācīties.

Publicēts 2021. gada 17. maijā