Apģērbu dizaina speciālists darbojas modes dizaina jomā, izstrādājot jaunus apģērba dizaina modeļus vai etalonus, kā arī piedalās apģērbu dizaina projektēšanas un izgatavošanas procesā.

Apģērbu dizaina speciālists darbā:
 • izstrādā jaunus apģērba dizaina modeļus vai etalonus;
 • zīmē skices, ievērojot modes tendences un stilus;
 • izprot ķermeņa izmēru sakarības, proporcijas, apjomus;
 • veido un modelē piegrieztnes, pārzina un prot pielietot materiālus un tehnoloģijas;
 • saskaņo pasūtītāja prasības un konkrētā uzdevuma realizēšanas tehnoloģiskās iespējas;
 • pielieto grafiskā dizaina pamatzināšanas krāsu teorijā, zīmēšanā un rasēšanā;
 • sastāda materiālu un detaļu specifikācijas un izmaksu tāmes - ievēro tās darba procesā;
 • pārzina tekstilizstrādājumu daudzveidību un orientējas to pielietojumā un apstrādē;
 • izprot vispārējos modes virzienus un pārzina modes vēstures stilus;
 • lieto šūšanas tehnoloģijas iekārtas un instrumentus;
 • izprot apģērbu konstrukciju veidošanas principus, modeļa piemērotību tā funkcijai;
 • izprot apģērbu un aksesuāru nozīmi stilistiski vienota tēla veidošanā;
 • veido apģērbu kolekciju;
 • strādā ar datortehniku, izmanto datorprogrammas un internetu
Darba aprīkojums:

strādā ar šūšanas tehnoloģijas iekārtām un instrumentiem, datortehniku, datorprogrammām, internetu

Darba apstākļi:

strādā telpās

Darba iespējas:

var būt citu speciālistu vadībā nodarbināta persona, pašnodarbināta persona; var veikt individuālo komercdarbību un apģērbu dizaina projektēšanas, izgatavošanas un konsultēšanas funkcijas

Publicēts 2017. gada 6. jūnijā