Reisu koordinators apkalpo izlidojošos un ielidojošos reisus, kontrolē visus procesus, kas notiek uz zemes, lidmašīnai atlidojot, līdz tā atkal aizlido.

Reisu koordinators darbā:

  • katru dienu izanalizē reisu skaitu un veidu;
  • pārliecinās par reisu apkalpošanai nepieciešamo cilvēkresursu un aprīkojuma pieejamību;
  • sniedz nepieciešamo informāciju par gaisa kuģiem lidmašīnu un pasažieru apkalpošanas aģentiem, koordinē to darbu;
  • atbild par lidmašīnas precīzu iebraukšanu stāvvietā;
  • koordinē pasažieru iekāpšanas un izkāpšanas organizēšanu, trapu (gaisa tiltu) piedzīšanu;
  • koordinē bagāžas iekraušanu un izkraušanu;
  • koordinē gaisa kuģiem degvielas, pārtikas un dzeramā ūdens uzpildi, tualetes noliešanu, gaisa kuģa tīrīšanu;
  • koordinē kravas iekraušanu un izkraušanu kravas lidmašīnām;
  • komunicē ar gaisa kuģa apkalpi, nodod apkalpei dokumentus;
  • ar speciālas programmas palīdzību vai uz papīra rēķina lidmašīnas balansu.

Darba aprīkojums

Reisu koordinatora aprīkojums ir speciālas datorprogrammas, dokumentu formas, telefons, planšetdators, austiņas saziņai un ausu pasargāšanai no trokšņiem, rācija, maršalēšanas (lidmašīnas ievadīšanas stāvvietā) zižļi. Speciālists darbā atrodas gaismu atstarojošā darba apģērbā.

Darba apstākļi

Reisu koordinators pārsvarā strādā ārpus telpām, neatkarīgi no laika apstākļiem. Speciālistam ir nepieciešama laba fiziskā sagatavotība, jo darbs pārsvarā tiek veikts kustībā vai stāvot kājās. Darba laiks noteikts atbilstoši maiņu grafikam.

Darba iespējas:

VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" realizē reisu koordinatoru apmācību un, pēc tās veiksmīgas nokārtošanas, nodrošina ar darbu attiecīgajā amatā.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jāpiemīt organizatora prasmēm; jābūt augstai atbildības sajūtai; jāpiemīt analītiskai domāšanai, paškontrolei un precizitātei; Jābūt orientētam uz rezultātu un klienta vajadzībām; jābūt komunikablam; jāspēj strādāt komandā un sadarboties; jāspēj strādāt spriedzes apstākļos; jāprot pašam plānot savu laiku un darbus; jāspēj elastīgi reaģēt uz pārmaiņām un rīkoties neordinārās situācijās.

Publicēts 2021. gada 17. maijā