Meklēšanas rezultāti

Dabas izglītības speciālists informē un izglīto sabiedrību dabas aizsardzības jautājumos, organizē un vada dabas izglītības nodarbības, mācību stundas un nometnes.
Hide enterprise
Hide profession
Darba aizsardzības koordinators projekta vadītājam, darbuzņēmējiem un būvdarbu pārraugiem dod padomus un palīdz piemērot drošības pasākumus visā būvprojekta gaitā.
Hide enterprise
Hide profession
Darba aizsardzības speciālists veic darba aizsardzības sistēmas organizēšanu un darba vides iekšējo uzraudzību, kā arī darba aizsardzības pasākumu plānošanu un izpildes uzraudzību, atbilstoši normatīvajiem aktiem un kvalitātes prasībām.
Hide enterprise
Hide profession
Darba aizsardzības vadītājs darbā izveido ugunsdrošības, civilās aizsardzības un darba aizsardzības organizatorisko struktūru un sistēmu organizācijā, izstrādā darba aizsardzības un darba vides iekšējās uzraudzības plānus, kontrolē darba vides uzlabošanas pasākumus un darba aizsardzības, ugunsdrošības ievērošanu.
Hide enterprise
Hide profession
Darba organizācijas speciālists ir darbinieks, kurš nodrošina, lai visi padotībā esošie darbinieki efektīvi izmantotu pieejamos resursus savu darba pienākumu izpildei.
Hide enterprise
Hide profession

Pages