Izglītību iegūst vidējās profesionālās izglītības programmās pēc 9. vai 12. klases, kvalifikācijas ieguves kursos, kā arī papildina zināšanas dažādos pilnveides kursos. Lauksaimniecībā izglītību iegūst arī augstākās izglītības pakāpē.

Profesionālā izglītība pēc 9. klases

Profesionālā vidējā izglītība, 4 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

  Profesionālā izglītība pēc 12. klases

  Profesionālā vidējā izglītība pēc vidējās izglītības, 1.5 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

    Augstākā izglītība - pamatstudijas  

    1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, 2-2,5 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
      Profesionālā bakalaura programma, 4 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis un profesionālais bakalaura grāds lauksaimniecībā:

        Augstākā izglītība - maģistrantūra

        Maģistra programma, 2 gadi, lauksaimniecības zinātņu maģistrs lauksaimniecībā:
         Atjaunots 2019. gada 3. jūnijā
         Publicēts 2014. gada 12. novembrī