Profesijas izvēles iespējas mākslas, dizaina un radošās industrijas nozarē ir ļoti plašas. Nozare iekļauj:

  • vizuālo mākslu (glezniecība, grafika, tekstilmāksla);
  • vizuāli plastisko mākslu (keramika, tēlniecība);
  • audio - vizuālo mākslu (kino veidošana, fotogrāfija, scenogrāfija, televīzija un radio, animācijas veidošana un režija);
  • dizainu (modes, vides, funkcionālais, u.c.);
  • mūziku un deju (komponēšana, dziedāšana, instrumentu spēle, horeogrāfija);
  • teātri, kino un operu (aktiermāksla, teātra un kino režija, scenāriju veidošana u.c.);
  • mākslas zinātni un teoriju (mākslas vēsture, mākslas un kultūras pētniecība, restaurācija); u.c.

Tāpat ir iespēja veidot karjeru arī kultūras un mākslas organizēšanas, vadības un plānošanas virzienā, piemēram, kultūras politikas plānošana, kultūras pasākumu organizēšana, kultūras projektu vadība, producēšana un tamlīdzīgi.

Mākslas, dizaina un radošo industriju jomas profesijas var apgūt dažāda līmeņa izglītības programmās - mākslas un mūzikas skolās, augstskolās, taču jāņem vērā, ka radošajās profesijās būtiska nozīme ir arī talantam. Tāpēc bieži mēdz būt tā, ka noteiktas šīs nozares profesijas izvēli nosaka cilvēka vaļasprieki un aizraušanās, piemēram, fotografēšana, gleznošana, datorgrafika, kas tiek attīstīts un pilnveidots mācību un studiju procesā.

Mūsdienās mākslai ir tendence apvienoties ar tehnoloģijām. Aizvien biežāk mākslinieki par saviem izteiksmes līdzekļiem vairs neizvēlas tradicionālos materiālus, bet dod priekšroku netradicionālajam - piemēram, digitālas mākslas izstādes, deju uzvedumi ar dejotāju hologrammām, muzeju un galeriju interneta platformas, kur apmeklētāji var doties virtuālajā ceļojumā pa galerijām, muzejiem un apskatīt mākslas darbus neklātienē.
Ņemot vērā straujo tehnoloģiju ienākšanu mākslā un kultūrā, profesionālās karjeras iespējas šajā jomā ir ne tikai cilvēkiem, kuri rada mākslas darba ideju un pašu mākslas darbu, bet arī tiem cilvēkiem, kuri ar savām tehnoloģiju prasmēm un izglītību palīdz māksliniekam realizēt viņa ieceri.

Profesionālās izglītības iespējas pēc 9. un 12. klases Mākslas, dizaina un radošo industriju nozarē 2024./2025. mācību gadā

Publicēts 2022. gada 2. februārī
Atjaunots 2024. gada 23. februārī