Intervija ar Aināru Čunčuli,

Starptautiskā lidosta "Rīga" perona inspektoru

Cik ilga ir Jūsu darba pieredze lidostā? Un perona inspektora amatā?

Lidostā strādāju 14 gadus. Sāku kā autobusa vadītājs, bet šo reto, perona inspektora, darbu veicu septiņus gadus.

Autobusa vadītāja pieredze noder arī perona inspektora darbā?

Noteikti! Strādāt par perona inspektoru bez iepriekšējas pieredzes lidostā nav iespējams, jo ir jāzina ļoti daudz. Bet, ja vien ir vēlēšanās, viss izdosies.

Mana interese par perona inspektora darbu aizsākās tad, kad kā autobusa vadītājs biju iekāpis automašīnā pie perona inspektora un paskatījos, kā viņš strādā. Man tas šķita ļoti interesanti. Kad, pēc kāda laika, man negaidīti piedāvāja kļūt par perona inspektoru, piekritu. 

Kopumā Latvijā ir deviņi perona inspektori un tie visi ir tikai Lidostā “Rīga”. Mazākās lidostās šādu speciālistu nav. Perona inspektorus apmāca Lidostas “Rīga” Mācību centrā, citas izglītības iestādes šādus speciālistus nesagatavo. Apmācība ir nopietna. Apgūstam plašas teorētiskās un praktiskās zināšanas, un pirms darba uzsākšanas jānokārto daudzi testi. Jaunais darbinieks pirms patstāvīga darba uzsākšanas vairākus mēnešus mācās strādāt kopā ar pieredzējušu kolēģi.

Katru gadu zināšanas tiek atkārtotas: kārtoti testi un iegūti sertifikāti.

Ir jābūt labām zināšanām par lidlauku, kur atrodas kurš perons, gaisa kuģu stāvvietas, kā arī, vai tajās pietiks vietas konkrētajam gaisa kuģim.

Katram gaisa kuģu ceļam ir savs nosaukums, un mums jāzina, kur katrs atrodas. Kad dispečers nosauc lidmašīnas maršrutu, piemēram, “Bravo, Fokstrots, Čārlijs”, mums jāsaprot, pa kurieni lidmašīna brauks, vai kur mums braukt, pavadot lidmašīnu. Pavadām tās ar “Follow-me” automašīnu, kas ir aprīkota ar tablo, kuru ieslēdzot varam pilotam parādīt, lai viņš mums seko vai apstājas, ja tas nepieciešams. Kad ieslēdzam tablo zaļo gaismu, gaisa kuģis brauc aiz mums, tad perona inspektors ir atbildīgs par lidmašīnas drošu pārvietošanos. Jābūt ļoti uzmanīgiem.

Kādus gaisa kuģus šādi pavadāt?

Pavadām gadījumos, ja gaisa kuģa piloti lūdz palīdzību, ja lidlaukā notiek remontdarbi, lai izvestu gaisa kuģi pa nestandarta maršrutu. Pavadām arī tad, ja ir migla vai  apsnidzis ceļš un piloti neredz gaisa kuģa ceļa līniju.

Mēs atbildam par drošumu, lai visi var droši nokļūt tur, kur jānokļūst – gan gaisa kuģi, gan automašīnas, gan cilvēki, ja viņi pārvietojas pa peronu.

Pasažieri pa peronu bez uzraudzības nestaigā, bet darbiniekiem vajag pārvietoties. Bijuši arī kuriozi. Reiz vienai jaunai darbiniecei tika pateikts, ka uz savu objektu var nokļūt, ejot pa servisa ceļa malu, un tas būs droši. Brīdī, kad viņas maršruts šķērsoja lidmašīnas ceļu, pa kuru tobrīd brauca lidmašīna, viņa turpināja iet tālāk, acīmredzot, uzskatot, ka gājējiem ir priekšroka. Protams, pilots nobremzēja un viņu palaida – viss beidzās laimīgi. Pēc tam mēs šai darbiniecei paskaidrojām, ka priekšroka vienmēr ir lidmašīnai.

Ko vēl darāt, lai nodrošinātu drošību uz peroniem?

Lielāko maiņas daļu pavadām automašīnās uz perona, sekojot līdzi gan gaisa kuģu, gan dažādas tehnikas kustībai. Mēdz gadīties, ka lidmašīna aizbrauc garām stāvvietai. Tad perona inspektors palīdz lidmašīnai nokļūt līdz mērķim. Mēdz būt ļoti dažādas nestandarta situācijas, kad perona inspektors regulē kustību. Sekojam arī, kā mūsu darbinieki ievēro satiksmes noteikumus, pārvietojoties ar speciālo transportu. Gaisa kuģu apkalpošanā ir iesaistīta daudz dažāda tehnika. Ar radaru mērām tehnikas pārvietošanās ātrumu. Sekojam līdzi arī tam, vai aprīkojums ir novietots tam paredzētajās vietās.

Ko darāt, ja tiek pārkāpti noteikumi, piemēram, ātruma ierobežojumi? Piemērojat sodu kā ceļu policists?

Sodu mēs nepiemērojam, tikai fiksējam notikušo. Lidlaukā ir savi noteikumi, un ar CSDD (Ceļu Satiksmes Drošības Direkcija) autovadītāja apliecību vien nepietiks, lai pa to brauktu. Lidostas darbinieki, kuriem vajadzīga lidostas vadītāja apliecība, iziet nopietnu apmācību lidostas Mācību centrā, kārto teorētisko testu ar 70 jautājumiem, no kuriem vismaz 80% atbilžu jābūt pareizām. Pēc tam notiek arī praktiskā braukšana pa lidlauka teritoriju, un šo pārbaudi veic perona inspektors. Rakstām jaunajam darbiniekam atzinumu, ka viņš izgājis praktiskās braukšanas apmācības un gatavs pārvietoties pa peronu. Tad Mācību centrs izsniedz lidlauka vadītāja apliecību. To īpašniekiem var uzlikt soda punktus, ja tiek pārkāpti satiksmes noteikumi.

Lidlaukā var braukt ne ātrāk kā 30 km/h, atsevišķās zonās ne ātrāk kā 15 km/h. To kontrolējam mēs. Mūsu rūtainās mašīnas ir ļoti pamanāmas, un jau tikai ar atrašanos uz perona veicam preventīvu darbu.

Jūs arī piešķirat soda punktus pārkāpuma gadījumā?

Par pārkāpumu rakstām aktu un sūtām komisijai, kura izskata pārkāpumu. Mēs esam tiesīgi  par ļoti smagiem pārkāpumiem noņemt tiesības un nodot tās komisijai, kura lemj, vai pārkāpējam tiesības atgriezt, vai likt papildus mācīties, vai pieņemt citus soda mērus. Pārkāpumam jābūt ļoti smagam, lai mēs tā darītu. Man tāds bijis tikai viens gadījums, kad darbinieks ar traktoru gandrīz ieskrēja lidmašīnā. Viss beidzās veiksmīgi, bet maz trūka, lai notiktu nelaime. Šis darbinieks pie mums vairs nestrādā. Visiem lidlauka darbiniekiem jābūt ļoti uzmanīgiem un atbildīgiem. Pārbaudām arī, vai nav beidzies tiesību termiņš. Reizi divos gados lidostas autovadītājiem ir atkārtotas apmācības, kurās tiek kārtots tikai teorētiskais kurss, jo prakse viņiem jau ir ikdienā. Tiesībās mums ir daudz dažādas kategorijas. Darbam ar katru tehnikas vienību ir atsevišķa apmācība, un tikai tad, kad darbinieks ir apmācīts braukt ar trapu, traktoriņu vai bagāžas lentu, viņš drīkst ar tām patstāvīgi braukt. Piemēram, ja rūc traktoriņš, tad darbinieks, kuram nav traktora vadīšanas tiesības, nedrīkst to pat izslēgt, jo var saspiest kaut ko tā, ka tas var aizbraukt.

Jums jāuzrauga pretapledošanas apstrāde?

Kad ir zema temperatūra vai nokrišņi, piloti nereti pieņem lēmumu, ka lidmašīna jāaplej ar pretapledošanas šķīdumu. Tad perona inspektoram attālinātajā laukumā ir “jāiemaršalē” (jāievada, rādot noteiktus signālus) lidmašīna līdz pozīcijai, kurā tai jāapstājas. Veicam visu lidmašīnu pretapledošanas apstrādes uzraudzību. Mums jāuzrauga arī tā tehnika, kas veic lidmašīnas pretapledošanas apstrādi, kā arī jāseko līdzi drošai lidmašīnu kustībai.   

Sastādāt arī aktus par naftas produktu noplūdēm un sekojiet dzinēju testēšanas laukuma izmantošanai.

Ja lidlaukā ir notikusi naftas produktu noplūde, tad mēs notikušo fiksējam, norādot gan precīzu vietu, gan kvadratūru, gan izlietoto apstrādes materiālu daudzumu. Pēc lidmašīnu remontiem to dzinēji tiek testēti dzinēju testēšanas laukumos, uz kuriem ar pārvietošanas tehnikas palīdzību lidmašīnas tiek aizvilktas. Tur lidmašīnas dzinējus iedarbina un izmēģina.

Nodrošinām drošu gaisa kuģu pārvietošanu līdz testēšanas laukumam un sekojam, lai laukumā viss ir kārtībā – vai nav kādi akmeņi vai citi priekšmeti, kurus varētu iesūkt dzinējos.

Testēšanu parasti veic tehniķi, bet mēs nodrošinām nokļūšanu līdz šiem laukumiem un atpakaļ.

Ja gaisa kuģis tiek kaut kur vilkts, tad perona inspektors bieži ir iesaistīts šajā procesā, jo nodrošina sakarus ar gaisa torni. Komunicējam ar tā darbiniekiem, koordinējam dažkārt arī gaisa kuģu kustību. Piemēram, ja ir ļoti intensīva snigšana un nevar paspēt ātri notīrīt kādu stāvvietu, nokoordinējam, lai gaisa kuģis pagaida un, kad stāvvieta ir sakopta, tad caur dispečeru nododam ziņu, ka tā var turpināt kustību. 

Kas jums liek par savu darbu stāstīt ar tādu aizrautību?

Man ļoti patīk mans darbs. Tas ir ļoti interesants, divas vienādas dienas lidlaukā man nav. Bez regulārajiem darbiem ik dienu jārisina kādas nestandarta situācijas. Ļoti patīk tas, ka darba dienas plānojumu lielā mērā varu noteikt es pats, esmu pats sev menedžeris. Protams, man jāreaģē uz situācijām, kad mani izsauc, un tas tiek darīts dažkārt pat smieklīgās situācijās, piemēram, kad uz trapa pasažierim izbirusi čipsu paka. Darām daudz ko, esam vairāki vienā maiņā, un, lai darbi veiktos raiti, tos koordinē viens no mums – tās dienas atbildīgais. Šim darbiniekam pieder pēdējais vārds. Tas nav pēc amata vecākais, tas var būt jebkurš no mums.

Kādas ir maiņas un darba režīms?

Maiņas ir dažāda ilguma, ir slīdošais grafiks. Man tas ļoti patīk, jo gan darba diena, gan brīvdiena var būt jebkura diena. Tādējādi varu daudzas lietas sakārtot tad, kad citiem ir darba laiks. Maiņā ir sadalījums, kur viens inspektors ir atbildīgais, kurš koordinē pārējos darbiniekus. Vidēji mēnesī ir 12 darba dienas, kā noteikts darba likumdošanā – 160 stundas. Maiņu sākums un beigas var mainīties atkarībā no lidojumu saraksta. Brīvdienu ir pietiekoši.

Ir arī kaut kas, kas sagādā grūtības?

Grūtības bija sākumā, kamēr apguvu visu jaunajā amatā nepieciešamo. Sāku mācīties, kad man vairs nebija 18 gadu, un vajadzēja ļoti “iespringt”, lai tiktu cauri lielajam zināšanu daudzumam. Bet, ja man kaut kas nesanāk, tad es pastiprināti tam pievēršos, kamēr izdodas. Mans moto ir: “Dari, ko darīdams, bet tā, lai tev par to nav kauns.”

Ja labi izdarāt savu darbu, esat drīzāk nemanāmi.

Jā, tas ir mūsu darba lielākais novērtējums – ja esam nemanāmi, ja nekas slikts nenotiek, tad ir ļoti labi strādāts!

Kādām personības īpašībām vajadzētu būt šajā darbā?

Pirmkārt, personai ir jāgrib darīt šo darbu. Ir jāpatīk tam, ko dari. Ir vajadzīga laba paškontrole, spēja strādāt spriedzes apstākļos, jo dažkārt nav laika ilgi domāt, lēmums ir jāpieņem momentāni, kā sapierim, kurš nedrīkst kļūdīties. Ir nepieciešama precizitāte, plānošanas pieredze, jo brīžiem nākas darīt vairākas lietas reizē, un pašam ir jāsaplāno, ko un kad darīt. Jābūt arī vadītāja iemaņām. Arī elastīga reakcija uz pārmaiņām noderēs, jo ik pa brīdim daudz kas mainās un mums visām izmaiņām jāseko līdzi. Informācija, kas bija aktuāla pirms diviem gadiem, šodien jau var būt nederīga. Mani tas tieši uzrunā, ka mēs šeit nepārtraukti mācāmies un pilnveidojamies. Lidosta iegulda lielus līdzekļus savu darbinieku apmācībā, turklāt par mācībām mēs paši nemaksājam, bet visas mācību stundas mums apmaksā kā darba stundas.

Esat apmierināts arī ar darba samaksu? 

Mums ir stundu likme – cik nostrādājam, tik saņemam. Daļa ir fiksēta summa, daļa – bonusi, kurus saņemam atkarībā no tā, cik labi strādājam, ir piemaksas pie pamatlikmes, kas stimulē strādāt labāk. Atkarībā no lidostā nostrādāto gadu skaita, ir papildus brīvdienas pie atvaļinājuma, ir veselības apdrošināšana. Esam apmierināti. Domāju, ka atalgojums ir virs vidējā valstī.

Vai šajā darbā ir arī izaugsmes iespējas, vai, ja ir vēlme pēc kā cita, tad jāmaina profils?

Šajā amatā varu nepārtraukti pilnveidot savas profesionālās zināšanas un iemaņas, bet, ja gribu ko citu, tad ir iespējams piedalīties kādā no regulāri notiekošajiem iekšējiem konkursiem lidostā uz kādu citu amata vakanci.

Publicēts 2021. gada 17. maijā