Lai strādātu par ugunsdzēsēju, ir jāiegūst ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdzēsēja glābēja kvalifikācija. Pēc tam ir iespēja turpināt izglītību 1.līmeņa augstākās izglītības programmā, iegūstot ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķa profesionālo kvalifikāciju, pēc tam var studēt tālāk 2. līmeņa profesionālajā programmā, iegūstot Ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženiera kvalifikāciju.

Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības
Profesionālā tālākizglītība
1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
Profesionālā bakalaura vai profesionālā studiju programma pēc īsā cikla
Atjaunots 2024. gada 14. februārī
Publicēts 2021. gada 17. maijā