Meklēšanas rezultāti

Izglītības psihologs sniedz psiholoģisko palīdzību un citu kompetentu speciālistu piesaiste krīzes un citās situācijās, kad tas ir nepieciešams izglītojamajiem, izglītojamo grupām, izglītojamā vecākiem / likumiskajiem pārstāvjiem, pedagogiem un citiem izglītības iestādes darbiniekiem.
Hide enterprise
Hide profession
Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītājs plāno, organizē un veic muzeja izglītojošo darbu un darbu ar apmeklētājiem, vada ekskursijas, izstrādā muzejpedagoģiskās programmas muzeja izstādēm un ekspozīcijām.
Hide enterprise
Hide profession
Izmeklētājs - Profesija
Izmeklētājs veic izmeklēšanas darbības, lai noskaidrotu, vai noticis noziedzīgs nodarījums, kas to izdarījis, vai kādai personai par to krimināltiesiski jāatbild, noskaidro šo personu un iegūst pierādījumus, kas dod pamatu personas saukšanai pie kriminālatbildības.
Hide enterprise
Hide profession
Aicinām Tevi pētīt profesijas patstāvīgi! Šajā resursā apkopoti ieteikumi un materiāli, kas Tev palīdzēs Ēnu dienās, skolu projektos, tiekoties ar dažādu profesiju pārstāvjiem vai patstāvīgi pētot profesijas.
Izvērtēšanas ziņojumu speciālists Probācijas dienestā vāc informāciju izvērtēšanas ziņojumam par probācijas klientu un sagatavo izvērtēšanas ziņojumus atbilstoši tiesas, prokurora vai brīvības atņemšanas iestādes administrācijas pieprasījuma, kā arī veic nosacīti notiesāto, nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu uzraudzību.
Hide enterprise
Hide profession
Jaunākais klientu apkalpošanas speciālists informē esošos un potenciālos klientus par organizācijas produktiem vai pakalpojumiem, piedalās mārketinga pasākumos, lieto specializētās datorprogrammas un elektroniskus sakaru līdzekļus klientu apkalpošanas procesa nodrošināšanā.
Hide enterprise
Hide profession
Jaunākais militārais instruktors iesaistās Latvijas valsts aizsardzībā, kā arī Nacionālajos bruņotajos spēkos (NBS) komandiera pakļautībā un uzraudzībā vada nodaļas līmeņa apakšvienību, plānojot un organizējot apakšvienības darbu militārajā vidē.
Hide enterprise
Hide profession
Jumiķis - Profesija
Jumiķis veic jumta klāja izgatavošanu un jumta seguma uzklāšanu jaunbūvēs, remontējamās un rekonstruējamās ēkās.
Hide enterprise
Hide profession
Jurista palīgs - Profesija
Jurista palīgs sniedz praktisku palīdzību juristam, zvērinātam notāram, zvērinātam advokātam, tiesnesim un citiem juridisko profesiju pārstāvjiem, kā arī veic citus darbus atbilstoši amata aprakstam.
Hide enterprise
Hide profession
Jurists - Profesija
Jurists atrod, analizē, iztulko un piemēro tiesību normas, izstrādā un apliecina juridiskus dokumentus, sniedz juridiskus atzinumus un juridisko palīdzību, kā arī veic citas juridiskas darbības.
Hide enterprise
Hide profession
Jūrniecība - Darbavieta
Jūrniecība ir viena no starptautiski visplašāk regulētajām jomām. Palielinoties kuģu satiksmes intensitātei, kuģu karoga valstu, ostu un piekrastes valstu uzdevums ir rūpēties par drošu kuģu satiksmi un jūras vides aizsardzību no piesārņojuma. Līdz ar to jūrniecības jomā ir ne tikai darbs uz kuģa (kuģa personāls), bet arī dažādās iestādēs un organizācijās, kas pilda atsevišķas funkcijas jūrlietās atbilstoši savai kompetencei.
Juvelieris - Profesija
Juvelieris ir mākslinieks, kurš izgatavo dārgmetāla rotaslietas un dažādus metāla priekšmetus, veic restaurācijas darbus baznīcās un muzejos, kā arī labo bojātus juvelierizstrādājumus.
Hide enterprise
Hide profession
Lai varētu salīdzināt dažādu izglītības iestāžu piedāvājumu, kā arī izvēlēties savām prasībām un iespējām vispiemērotāko mācību iestādi, noskaidro atbildes uz šajā resursā apkopotajiem jautājumiem.
Kapelāns veic personu garīgo aprūpi, neatkarīgi no personas tautības, dzimuma, reliģiskās pārliecības vai piederības konkrētai reliģiskajai konfesijai. Kapelāns var strādāt Nacionālajos bruņotajos spēkos, Ieslodzījuma vietu pārvaldē,  lidostās, ostās, ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes iestādēs.
Hide enterprise
Hide profession
Jaunieši mēdz uzdot sev jautājumus, kas saistīti ar profesijas izvēli. Resurā atradīsi informāciju, kas varētu palīdzēt Tev rast atbildes uz karjeras izvēles jautājumiem.
Karjeras konsultants - Profesija
Karjeras konsultants informē, konsultē un izglīto klientus karjeras attīstības jautājumos, sniedz atbalstu klientiem viņu karjeras plānošanā un veidošanā, profesijas, darba, formālās un neformālās izglītības izvēlē, kā arī palīdz attīstīt darba meklēšanas prasmes.
Hide enterprise
Hide profession
Kartogrāfijas inženieris atpazīst un fiksē grafiski digitālā formātā zemes virsmas un apbūves elementus, veidojot kartogrāfisko informāciju.
Hide enterprise
Hide profession
Keramiķis - Profesija
Keramiķis veido sadzīves un mākslas priekšmetus no māla, porcelāna un citiem keramikas materiāliem dažādās tehnikās.
Hide enterprise
Hide profession
Kiberdrošības tehniķis projektē un uzstāda drošas informācijas sistēmas un novērš informācijas tehnoloģiju drošības incidentus.
Hide enterprise
Hide profession
Ķīmijas inženieris veic pētījumus, konsultē, izstrādā un vada ķīmiskos procesus naftas, gāzes, naftas produktu, enerģētikas jomā, sprāgstvielu, pārtikas produktu, suņu un kaķu barības, medikamentu, sintētisko materiālu ražošanā, kā arī vada iekārtu apkalpošanu un remontu un konsultē attiecīgo materiālu, ražojumu un procesu tehnoloģijas jautājumos.
Hide enterprise
Hide profession

Pages