Meklēšanas rezultāti

Ceļu policists regulē transportlīdzekļu un gājēju kustību, nodrošina sabiedrisko kārtību, veic satiksmes un satiksmes līdzekļu uzraudzību.
Hide enterprise
Hide profession
Ciltslietu zootehniķis strādā dažādās ar dzīvnieku audzēšanu, turēšanu un ēdināšanu saistītās saimniecībās un organizācijās, risina dzīvnieku audzēšanas labturības prasību kontroli, pēc sertifikāta iegūšanas veic dzīvnieku pārraudzību un vērtēšanu.
Hide enterprise
Hide profession
Civilās aizsardzības pārvaldes priekšnieks organizē un vada pārvaldes darbu civilās aizsardzības jomā. Civilā aizsardzība ir pasākumu kopums, kurus īsteno valsts un pašvaldību institūcijas un sabiedrība, lai nodrošinātu cilvēku, vides un īpašuma drošību.
Hide enterprise
Hide profession
CNC kokapstrādes darbmašīnu operators veic koksnes un koksnes plātņu materiālu mehānisko apstrādi patstāvīgi vai komandā ar citiem nozares speciālistiem, izmantojot datorizētas kokapstrādes iekārtas.
Hide enterprise
Hide profession
Dabas aizsardzība - Darbavieta
Dabas aizsardzības iestāde īsteno valsts dabas aizsardzības politiku, tostarp apsaimnieko un pārvalda īpaši aizsargājamās dabas teritorijas.

Pages