Izglītību iegūst, mācoties vidējās profesionālās izglītības programmās, profesionālās tālākizglītības kursos vai ārpus formālās izglītības apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas ceļā (par novērtēšanu lasīt šeit).

Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības

Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības
Atjaunots 2024. gada 12. februārī
Publicēts 2016. gada 13. oktobrī