Meklēšanas rezultāti

Advokātu birojs - Darbavieta
Advokātu birojs piedāvā juridisko palīdzību dažādās jomās - saistību tiesības, banku un finanšu tiesības, komerctiesības, būvniecība un nekustamais īpašums, darba tiesības, mantojuma tiesības, vides tiesības, nodokļu tiesības, publiskie iepirkumi, kriminālprocess, klientu pārstāvība tiesvedībās u.c.
Agronoms - Profesija
Agronoms izstrādā šķirnei piemērotu tehnoloģisko procesu un vērtē darba ražīgumu. Novērtē augsnes auglības degradācijas riskus un īsteno ilgtermiņa augsnes uzturēšanas stratēģiju, plāno sējuma un stādījuma struktūru, izvēlas mēslošanas, augu kopšanas un laistīšanas paņēmienus. Izstrādā jaunas ražas novākšanas, uzglabāšanas un augu atlieku apsaimniekošanas metodes.
Hide enterprise
Hide profession
Ainavu arhitekts - Profesija
Ainavu arhitekts izstrādā ainavu būvniecības ieceres dokumentus un ainavu būvprojektus, plāno, organizē un vada ainavu būvniecības ieceres un būvprojektu izstrādi, veic uzdevumus, kas saistīti ar ainavu, publisko un privāto ārtelpu labiekārtojuma un apstādījumu izpēti, attīstību, saglabāšanu un projektē ainavas.
Hide enterprise
Hide profession
Aktieris - Profesija
Aktieris ir persona, kura iejūtas atveidojamā tēlā, izmantojot mīmiku, balsi, ķermeņa kustību, un nodod skatītājiem ieplānoto vēstījumu etīžu veidā.
Hide enterprise
Hide profession
Analītiķis - Profesija
Analītiķis apkopo un analizē finanšu informāciju, sagatavo pārskatus un priekšlikumus finanšu analīzes jomā, vērtē finanšu instrumentu tirgu, sniedz ieteikumus par piemērotāko un izdevīgāko veidu līdzekļu ieguldīšanai un materiālo vērtību pārdošanai vai pirkšanai.
Hide enterprise
Hide profession
Anesteziologs reanimatologs sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību cietušajam dzīvībai bīstamā, kritiskā stāvoklī, veicot diagnostiku un ārstēšanu.
Hide enterprise
Hide profession
Apdares darbu tehniķis plāno, uzrauga un izpilda apdares darbus visa veida būvēs, ievērojot darbu vadītāja norādījumus.
Hide enterprise
Hide profession
Apģērbu dizaina speciālists darbojas modes dizaina jomā, izstrādājot jaunus apģērba dizaina modeļus vai etalonus, kā arī piedalās apģērbu dizaina projektēšanas un izgatavošanas procesā.
Hide enterprise
Hide profession
Apģērbu dizaina un modes studijā tiek projektēti, plānoti un izstrādāti jauni un oriģināli apģērbu dizaina modeļi.
Apģērbu dizainers - Profesija
Apģērbu dizainers izstrādā apģērba kolekcijas (produkta) koncepciju, veic tirgus izpēti, izstrādā produkta kompozicionālo, konstruktīvo un tehnoloģisko risinājumu, kā arī plāno un organizē produkta izgatavošanas un pārdošanas stratēģiju.
Hide enterprise
Hide profession
Apmācību un attīstības speciālists organizē personāla integrāciju organizācijā, organizē personāla mācību un attīstības pasākumus, izvērtē apmācību nepieciešamību un noderību, piedalās personāla motivēšanas un darba samaksas sistēmas izstrādē.
Hide enterprise
Hide profession
Apsardzes (mobilās grupas) darbinieks dežurē apsardzes operatīvajā automašīnā un izsaukumu gadījumos dodas uz apsargājamiem objektiem, kur noskaidro pārkāpuma cēloni un konstatē objektam radīto kaitējumu, kā arī aiztur un nodod policijai pārkāpējus.
Hide enterprise
Hide profession
Apsardzes (objekta) darbinieks apsargā un novēro dažādus objektus (veikalus, birojus, finanšu uzņēmumus, ražošanas ēkas, noliktavas u.tml.), lai nodrošinātu drošību objektos.
Hide enterprise
Hide profession
Apsardzes pults dežurants pie apsardzes pults pieņem trauksmes signālus, analizē to cēloni un koordinē operatīvu darbu iespējamo drošības pārkāpumu novēršanai.
Hide enterprise
Hide profession
Apsardzes un drošības uzņēmums sniedz drošības pakalpojumus uzņēmumiem un privātpersonām. Uzņēmums veic vispārēju apsargājamā objekta novērtējumu, drošības plāna izstrādi, sniedz ieteikumus drošības uzlabošanai un veic objektu aizsardzību.
Apsargs ieslodzījuma vietās apsargā ieslodzījuma vietas ārējo teritoriju, veicot ieslodzīto, caurlaides punktu un videonovērošanas sistēmu uzraudzību, kā arī patrulējot cietuma ārējā aizliegtā teritorijā.
Hide enterprise
Hide profession
Arborists - Profesija
Kokkopis (arborists) ir kvalificēts strādnieks, kas praktiski un patstāvīgi veic darba uzdevumu izpildi koku kopšanā gan privātajā, gan publiskajā ārtelpā.
Hide enterprise
Hide profession
Arhitekts - Profesija
Arhitekts izstrādā visu veidu būvprojektus visās arhitektūras jomās, kontrolē, uzrauga un vada projektu īstenošanu, konsultē arhitektūras mākslinieciskajos un plānošanas jautājumos, veic zinātniskās pētniecības darbus un vada vai piedalās dažāda līmeņa teritoriju plānošanas dokumentu izstrādē.
Hide enterprise
Hide profession
Arhitektu birojs - Darbavieta
Arhitektu birojs sagatavo sabiedrisko, dzīvojamo un citu ēku būvprojektus, publisko un privāto ārtelpu būvprojektus, sagatavo būvprojektu tehnisko dokumentāciju, maketus, rasējumus un specifikācijas, izstrādā teritoriālplānojumus un teritoriju labiekārtošanas plānus.
Arhitektūras tehniķis arhitekta vadībā veic būvprojekta izstrādes darbus - uzmēra objektu un izgatavo uzmērījumu rasējumus, izstrādā objekta darba rasējumus un ēku arhitektūras konstruktīvos mezglus, apkopo informāciju un noformē tehnisko dokumentāciju.
Hide enterprise
Hide profession

Pages