Meklēšanas rezultāti

Gāzes krātuves inženieris ģeofiziķis veic ģeofizikālos izpētes darbus un mērījumus objektā, sagatavo informāciju par izpētes un mērījumu rezultātiem.
Hide enterprise
Hide profession
Gāzesvadu centrālās pults sistēmas dispečers veic nepārtrauktu pārvades gāzesvadu un to objektu darbības kontroli un vadību, sagatavo atskaites par pārvades sistēmas darbību.
Hide enterprise
Hide profession
Ģeodēzijas inženieris pēta, mēra un nosaka zemes formu, tās ģeodēziskos un ģeodinamiskos parametrus, projektē un ierīko ģeodēziskā atbalsta sistēmas, kā arī veic ģeodēziskos darbus būvniecībā.
Hide enterprise
Hide profession
Ģeogrāfs - Profesija
Hide enterprise
Hide profession
Ģeoloģiskās izpētes un mērniecības uzņēmums sniedz pakalpojumus mērniecības un teritorijas plānošanas jomā, tostarp grunts un pazemes izpētē pirms būvniecības veikšanas.
Ģeotehnikas izpētes tehniķis, ievērojot darbu vadītāja vai ģeotehnikas speciālista norādes, plāno un izpilda darbus, kas saistīti ar grunts un pazemes ūdens izpētes darbiem. Piedalās ģeotehniskos, derīgo izrakteņu, hidroģeoloģiskos un ģeoekoloģiskos izpētes darbos.
Hide enterprise
Hide profession
Gids - Profesija
Gids vada izglītojošas ekskursijas kultūras vai dabas objektos.
Hide enterprise
Hide profession
Ģimenes ārsts - Profesija
Ģimenes ārsts ir ārstniecības persona, kura pārzina savā praksē reģistrēta pacienta medicīnisko vēsturi, konsultē par veselības profilaksi un ārstēšanu, izsniedz nosūtījumu ārsta-speciālista konsultācijai, kā arī cita izmeklējuma saņemšanai.
Hide enterprise
Hide profession
Gleznotājs - Profesija
Gleznotājs veic radošu darbību mākslas jomā -  ar krāsām, līnijām un gaismēnām uz dažādām plaknēm veidojot vizuālus mākslas darbus.
Hide enterprise
Hide profession
Grāmatsējējs-mākslinieks ar mākslinieciskiem paņēmieniem izgatavo grāmatu vāku vizuālo noformējumu iesien grāmatas vākos.
Hide enterprise
Hide profession
Grāmatvedis - Profesija
Grāmatvedis veic uzņēmuma, iestādes vai organizācijas finansiālo operāciju pilnu uzskaiti.
Hide enterprise
Hide profession
Grimētājs - Profesija
Grimētājs izstrādā mākslinieciskus, skatuviskus un kino tēlus, grimē seju un ķermeni, veido matu sakārtojumu.
Hide enterprise
Hide profession
Helikoptera pilots - Profesija
Helikoptera pilots veic lidojumus ar gaisa kuģi atbilstoši saņemtajam uzdevumam.
Hide enterprise
Hide profession
Horeogrāfs - Profesija
Horeogrāfs ir dejas mākslas speciālists, kurš izdomā un rada dejas vai uzveduma ideju, piemeklē mūziku vai sacer deju jau zināmam skaņdarbam, izdomā kustības un to secību.
Hide enterprise
Hide profession
Iecirkņa inspektors - Profesija
Iecirkņa inspektors veic pasākumus likumpārkāpumu novēršanā un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā attiecīgajā administratīvajā teritorijā, tostarp izskata fizisku un juridisku personu iesniegumus, kā arī regulāri veic iedzīvotāju pieņemšanu, uzklausot sūdzības.
Hide enterprise
Hide profession
Ieslodzījuma vietu pārvaldes funkcijas ir apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes nodrošināšana.
Iespieddarbu sagatavošanas speciālists veic iespieddarbu digitālo noformēšanu, to sagatavošanu iespiešanai un pēcapstrādei.
Hide enterprise
Hide profession
Ilustrators - Profesija
​​​​​​​Ilustrators darbojas dažādās mākslas nozarēs, noformējot un ilustrējot grāmatas, kalendārus, katalogus u.c., kā arī veicot visus ar vizuālo noformējumu saistītus darbus.
Hide enterprise
Hide profession
Imigrācijas kontroles jomas struktūrvienības amatpersona pilda dienesta pienākumus Valsts robežsardzē, veic robežuzraudzību, robežpārbaudes un ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta kontroli.
Hide enterprise
Hide profession
Informācijas drošības vadītājs vada informācijas drošības pārvaldības sistēmas ieviešanu, plānošanu, pilnveidi un uzraudzību. Organizē ar informācijas resursiem saistīto risku un incidentu pārvaldību.
Hide enterprise
Hide profession

Pages