Lai strādātu par ģeodēzijas inženieri, nepieciešama augstākā izglītība ģeodēzijā, ģeomātikā, zemes ierīcībā vai citā radniecīgā specialitātē.

Augstākā izglītība - pamatstudijas - profesionālā bakalaura studiju programma
Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas - profesionālā maģistra studiju programma
  • Inženieris ģeodēzijā un kartogrāfijā – studiju ilgums: bez kvalifikācijas ieguves (60 kredītpunkti) 1,5 gads (pilna laika), 2 gadi (nepilna laika); ar kvalifikācijas ieguvi (100 kredītpunkti) 2,5 gadi (pilna laika), 3 gadi (nepilna laika).
Publicēts 2021. gada 20. augustā