Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē, studējot informācijas tehnoloģijas akadēmiskā vai profesionālā bakalaura un maģistra programmās. Lai pildītu šī amata pienākumus, vēlamas juridiskās zināšanas vai izglītība.

Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Bakalaura studiju programma

Profesionālā bakalaura studiju programma
Maģistra studiju programma
Profesionālā maģistra studiju programma
Atjaunots 2023. gada 23. februārī
Publicēts 2013. gada 18. februārī