Intervija ar Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Teikas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas vecāko inspektori, kapteini Ramonu Krilovu

Kā Tu izlēmi kļūt par policistu?

Jau pamatskolā zināju, ka vēlos strādāt policijā. Vidusskolas laikā, kamēr citi vēl gulēja, no rītiem gāju uz stadionu, skrēju un trenējos. Taču tieši tad, kad Latvijas Policijas akadēmijā bija iestājpārbaudījumi, es saslimu, kā rezultātā pārāk slikti noskrēju 100 m skrējienu un netiku uzņemta 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā “Policista darbs”. Man tas bija liels pārdzīvojums, tomēr sapratu, ka vēlos strādāt ar likumiem un maksimāli pietuvināti policijai, tāpēc iestājos Policijas akadēmijas tiesību zinātnes programmā. Ieguvu bakalaura grādu Publiskajās tiesībās ar jurista kvalifikāciju. Pēc akadēmijas absolvēšanas vēlreiz stājos “Policista darba” programmā un iekļuvu.

Vai Tu pati izlēmi, ka strādāsi tieši Kārtības policijā?

Jā, tolaik gan bija piedāvājums doties strādāt arī Kriminālpolicijā par izmeklētāju, taču vairāki pazīstami cilvēki, kas jau strādāja policijā, ieteica man sākt tieši ar darbu Kārtības policijas nodaļā, un pēc kāda laika izlemt, vai es vēlos kļūt par izmeklētāju. Šeit strādāju jau sesto gadu, un man te ļoti patīk. Man ir svarīgi, ka darbs nav tikai ar dokumentiem, bet arī aktīvs, piemēram, piedaloties dažādos reidos, arī naktīs.

Ar ko nodarbojas Kārtības policijas nodaļa?

Kārtības policijas nodaļas inspektoram ir jāpārzina sava apkalpojamā teritorija, jāorganizē un jāpiedalās akcizēto preču apkarošanas jomā, jāizskata fizisku un juridisku personu iesniegumi, sūdzības. Jānovērš un jāpārtrauc administratīvie pārkāpumi, jānoskaidro vainīgie. Jāiesaistās noziedzīgu nodarījumu atklāšanā, jāveic dažādi preventīvie pasākumi. Saņemot ziņas par notikušiem noziedzīgiem nodarījumiem, jāuzsāk kriminālprocess. Jākonvojē aizdomās turētās un apcietinātās personas, kā arī jāpilda citi Kārtības policijas nodaļas kompetencē ietilpstoši uzdevumi un funkcijas.

Kāds ir Tavs darba režīms?

Strādāju katru darba dienu no 8.00 līdz 16:30, bet aptuveni četras reizes mēnesī mums ir arī nakts reidi, kas ilgst no 18.00 līdz 6.00 rītā. Diena pirms un pēc nakts reida ir brīva.

Kāda parasti izskatās Tava darba diena?

Katram iecirkņa inspektoram ir iedalīta sava apkalpojamā teritorija ar noteiktām ielām, notikumi, kas reģistrēti konkrētajā teritorijā, tiek norakstīti izskatīšanai inspektoram, kas apkalpo šo teritoriju. Paralēli vēl rit darbs ar vecajiem materiāliem, kur, piemēram, jāizskata iedzīvotāju iesniegumi, resoriskās pārbaudes, jāizpilda dažādi atsevišķie uzdevumi, jāpārbauda informācija par nelegālā alkohola un cigarešu tirdzniecības vietām.

Cenšos savu dienu sadalīt tā, lai pirmajā dienas pusē varu izdarīt steidzamāko attiecībā uz dokumentu lietām, un pēc tam apsekot savu teritoriju, lai tiktos ar iedzīvotājiem vai sētniekiem, kuri parasti var sniegt daudz vērtīgas informācijas par konkrētajā teritorijā notiekošo, piemēram, norādīt, kur sākušas pulcēties aizdomīgas personas.

Cik daudz Tavs darbs notiek kabinetā un cik daudz ārpus tā?

Es teiktu, ka apmēram puse uz pusi. Gadījumi mēdz būt ļoti dažādi. Piemēram, saņemot materiālu par sīko huligānismu, kur iesaistīts kāds slimnīcas pacients, kurš bijis alkohola vai narkotisko vielu reibumā un traucējis mediķu darbu,  sākotnēji vispirms jāiegulda darbs  pieņemot slimnīcas darbinieku liecības, paskaidrojumus no apsargiem, jāizņem un jāveic video ieraksta apskate un tikai apkopojot pierādījumus, kas apstiprina personas vainu, varu sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu un piemērot personai sodu.

Pastāsti par nakts reidiem – kas notiek to laikā?

Nakts reidos dodamies kopā ar pārinieku, divatā apsekojot ne tikai savu teritoriju, bet visu Teikas iecirkņa rajonu. Iepriekš mēs sastādām reida plānu. Ja, piemēram, plānojam strādāt ar akcīzes precēm – nelegālajām cigaretēm vai alkoholu, tad iekļaujam maršrutā tieši tās vietas, par kurām mums ir informācija, ka tur atrodas šādas preces. Ir reidi, kuros koncentrējamies uz administratīvajiem pārkāpumiem – alkohola lietošana uz ielām, akcizēto preču nelegāla aprite, narkotisko vielu lietošana. Skolas mums bieži lūdz apsekot teritorijas, kur nepilngadīgie mēdz smēķēt, to gan parasti darām pa dienu.

Vai Tavs darbs ir riskants?

Jā, riski pastāv – piemēram, pārbaudot narkomānus, var izrādīties, ka viņiem kabatās ir šļirces, ar kurām var sadurties. Bieži vien viņi ir arī agresīvi, tāpēc, veicot aizturēšanu, ir nācies pielietot fizisku spēku. Līdz šim nakts reidos esam tikuši ar visu galā divatā, taču mums vienmēr ir līdzi arī rācija, ar kuras palīdzību nepieciešamības gadījumā varam izsaukt palīgā iecirkņa patruļdienestu.

Kāds aprīkojums Tev ir līdzi, dodoties nakts reidos?

Līdzi ir steks, gāzes baloniņš un roku dzelži. Vienmēr paņemu arī lukturīti, kā arī esmu iegādājusies speciālus cimdus, kuriem cauri nevar izdurties šļirces adata. Reidos un dežūrās līdzi ir arī dienesta ierocis.

Vai arī jaunam darbiniekam var iznākt doties reidos?

Kad jauns darbinieks ierodas pie mums strādāt, viņš var pats izteikt vēlmi doties nakts reidos – parasti visi to arī vēlas, jo tas šķiet īpaši interesanti. Tad vienu vai vairākus jaunos darbiniekus norīko strādāt kopā ar diviem jau pieredzējušiem darbiniekiem, kas var viņus apmācīt un izskaidrot rīcību dažādās situācijās. Es pati arī tikai ar gadiem esmu iemācījusies saprast, piemēram, personas, kura lietojusi narkotiskās vielas, ķermeņa valodu un jau vizuāli noteikt, vai viņiem ir kas slēpjams.

Kādas varētu būt Tava darba tālākās karjeras perspektīvas?

Jāsaka, ka šajā iecirkņa nodaļā esmu vecākā inspektora amatā un augstāks amats ir tikai priekšnieka vietnieks un priekšnieks. Darbiniekam manā amatā pastāv iespēja turpināt darbu citās Valsts policijas pārvaldēs. Arī mani pagājušajā gadā aicināja kļūt par Kriminālpolicijas izmeklētāju, taču es pagaidām vēlos palikt šeit.

Kas Tev savā darbā visvairāk patīk?

Tā ir sajūta, ka varu kādam palīdzēt, un cilvēks ir priecīgs par atrisināto problēmu.

Ir situācijas, kur jāiegulda liels darbs, lai nonāktu līdz pozitīvam rezultātam, un ir tādas, kur rezultāts redzams uzreiz.

Ja redzam, ka kādam kas atgadījies, vienmēr piedāvājam savu palīdzību – pat tad, ja kādam vienkārši salūzusi automašīna.

Cik bieži un ar kādiem kolēģiem Tev jāsadarbojas?

Tā kā manā darbā situācijas var būt visdažādākās, sadarbība ar kolēģiem notiek visu laiku – visbiežāk sadarbojos ar Kriminālpoliciju un Rīgas pašvaldības policiju (RPP). Reizēm pie manis atnāk persona un uzklausot viņu, saprotu, ka izklāstītā problēma nav Valsts policijas kompetencē, tad izskaidroju kur labāk vērsties un kā konkrēto iestādi atrast. Vai arī šāda situācija – atklājas, ka sievietei, kas lieto narkotikas, ir trīs nepilngadīgi bērni. Es šo informāciju nododu gan bāriņtiesai, gan savam iecirkņa kolēģim – nepilngadīgo lietu inspektoram.

Kādām īpašībām un prasmēm jābūt, lai veiksmīgi varētu darīt Tavu darbu?

Jābūt spējai pieņemt lēmumus – manā darbā jāizlemj, piemēram, kādus pierādījumus iegūt, kas jāizdara steidzami, lai pierādījumi nezustu, vai kādu naudas sodu piemērot administratīvajās lietās. Tāpat cilvēkam jābūt psiholoģiski noturīgam, jo, strādājot ielās, var nākties saņemt negācijas, kāds cilvēks, kurš ir alkohola vai narkotisko vielu reibumā, var izturēties provocējoši – šādās situācijās vienmēr jāievēro policijas darbinieka ētika. Un vēl ir jāpiemīt komunikācijas spējām, jo policistam jāprot komunicēt gan ar likuma pārkāpējiem, gan cietušajām personām, kā arī ar bērniem. Mēs visi esam izgājuši kursus bērnu tiesību aizsardzībā, kur mūs apmācīja, kā komunicēt ar vardarbībā cietušiem bērniem. Kā arī jābūt augstai atbildības sajūtai.

Un cik svarīga ir fiziskā forma?

Laba fiziskā forma ir svarīga kaut vai tāpēc, lai reidos varētu panākt bēgošus likumpārkāpējus, tāpat ir jāmāk cīņas paņēmieni, lai veiksmīgi varētu likumpārkāpējus aizturēt. Bez tam katru gadu mums jānokārto fiziskie pārbaudījumi. Es skrienu un, ja ir laiks, eju spēlēt basketbolu.

Kas Tev darbā sagādā lielākos izaicinājumus?

Tas, ka bieži var gadīties pilnīgi jaunas un nebijušas situācijas, kurās jāizdomā, kā rīkoties, jo ir svarīgi visu izdarīt pareizi, pieņemt pareizos lēmumus. Man jāpārzina gandrīz visas tiesību jomas, piemēram, šobrīd man mapē ir materiāli gan par autortiesību pārkāpumiem, gan grāmatvedības jautājumiem, gan saistībā ar pārkāpumiem medicīnas jomā. Tā kā šajā darbā jāpārzina ļoti plaša spektra juridiskās nianses, brīvajā laikā nereti lasu tiesu spriedumus un Krimināllikuma komentārus.

Kādas pārmaiņas esi piedzīvojusi kā personība kopš darba uzsākšanas?

Sākumā biju kautrīga, man bija grūti komunicēt ar cilvēkiem, tagad tas liekas vienkārši, vienalga, vai uz ielas vai kabinetā – vairs nav nekādu problēmu. Arī emocionāli, ja sākumā ļoti pārdzīvoju, kad kāds pateica ko sliktu, personīgi pārdzīvoju par katru materiālu, kas pie manis nonāca, tad tagad esmu iemācījusies emocijas nošķirt no darba.

Ko Tu ieteiktu jauniešiem, kas vēlās strādāt policijā?

Ja ir interese, droši nāciet un nebaidieties no grūtībām. Sākums varbūt nebūs viegls, taču kolēģi šeit ir ļoti atsaucīgi, būs, kas palīdzēs, un visu var iemācīties!

Publicēts 2018. gada 20. decembrī