Ģeotehnikas izpētes tehniķis var strādāt ģeotehnikas speciālista vadībā. Padziļinātas zināšanas un plašākas darba iespējas sniedz augstākās izglītības ieguve nozarē, kā arī iegūts sertifikāts inženierizpētē, kas dod tiesības parakstīt atskaites, veikt darbu uzraudzību un uzņemties par tiem atbildību.

Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības
Augstākā izglītība - pamatstudijas - bakalaura studiju programma
Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas - maģistra studiju programma
Publicēts 2021. gada 6. septembrī