Izglītību iegūst Valsts robežsardzes koledžā (VRK), apgūstot profesionālās tālākizglītības programmu “Robežapsardze”, pēc tam turpinot studijas atbilstošā 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā. Valsts robežsardzes amatpersonas var turpināt izglītības ieguvi profesionālā bakalaura un profesionālā maģistra programmās. Zināšanas var papildināt VRK īstenotajās kvalifikācijas paaugstināšanas vai profesionālās pilnveides programmās. Iespējama arī ārpus formālās izglītības apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana Valsts robežsardzes inspektora profesijā (par novērtēšanu lasīt šeit).

Robežsardzē dienošajiem pilotiem ir nepieciešams iegūt izglītību aviācijas nozarē un pilota licenci.

Profesionālā tālākizglītība

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Profesionālā bakalaura vai profesionālā studiju programma pēc īsā cikla

Augstākās izglītības ieguves iespējas aviācijas jomā

Atjaunots 2024. gada 6. februārī
Publicēts 2016. gada 7. decembrī