1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Tiesības studēt šajā programmā:

  • pilna laika klātienes studijās – personām, ar vidējo izglītību, kuras izpildījušas Koledžas arodizglītības programmas “Policijas darbs” uzņemšanas prasības un uzrādījušas augstākos iestājpārbaudījumu rezultātus vai Valsts policijas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (turpmāk – amatpersona), uzņemšana klātienes mācībām notiek konkursa kārtībā, ko organizē divās atlases kārtās. Amatpersonas konkursa pirmajā kārtā nepiedalās;
  • nepilna laika neklātienes studijās – tikai amatpersonām.

Par iecirkņa inspektoru var kļūt, ja iepriekš ir iegūta augstākā izglītība kādā citā jomā, bet jāņem vērā, ka ne visas augstākās izglītības jomas ir derīgas dienestam Valsts policijā. Noskaidrot, vai tev ir atbilstošā izglītība, vari šeit>>. Ņem vērā! Kandidātu ar augstāko izglītību, kuru pieņem dienestā Valsts policijā un kurš nav ieguvis profesionālo izglītību Valsts policijas koledžā vai Latvijas Policijas akadēmijā, pārbaudes termiņa laikā ar iestādes vadītāja rīkojumu nosūta uz sešu mēnešu sākotnējās profesionālās apmācības kursu Valsts policijas koledžā.

Profesionālās pilnveides programmas un kursi Valsts policijas koledžā
Atjaunots 2024. gada 5. februārī
Publicēts 2018. gada 20. decembrī