Lai strādātu par ģimenes ārstu, ārstniecības, medicīnas vai pediatrijas profesionālajā studiju programmā jāiegūst ārsta grāds. Pēc ārsta grāda ieguves ģimenes ārsta profesijā specializējas rezidentūras programmā.

Profesionālā studiju programma
Profesionālā studiju programma pēc vidējās izglītības - garais cikls, studiju ilgums 6 gadi:
Profesionālā studiju programma pēc pamatstudijām
Profesionālā studiju programma pēc pamatstudijām, studiju ilgums 1 - 6 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par ģimenes ārstu, tad skolā īpašu uzmanību pievērs eksaktajiem priekšmetiem (fizikai, bioloģijai, ķīmijai, matemātikai) un svešvalodu apguvei.

 

2019. gada 15. oktobrī