Meklēšanas rezultāti

Kravas automobiļa vadītājs vada kravas automobili, piedalās kravas iekraušanā un izkraušanā, organizē automobiļa tehnisko aprūpi.
Hide enterprise
Hide profession
Kredītanalītiķis - Profesija
Kredītanalītiķis analizē klienta (personas vai uzņēmuma / iestādes) aizdevuma pieprasījumu un novērtē klienta spēju pildīt saistības kredīta izsniegšanas gadījumā līdz saistību dzēšanai.
Hide enterprise
Hide profession
Kriminālistikas eksperts ir profesiju kopums, kas ietver vairākas šauras specializācijas un ekspertus var klasificēt pēc jomām (piem. eksperts DNS jomā, eksperts ķīmijas jomā, eksperts informācijas tehnoloģiju jomā u tml.).
Hide enterprise
Hide profession
Kriminālpolicijas inspektors veic operatīvās darbības, lai atklātu vai novērstu noziedzīgu nodarījumu.
Hide enterprise
Hide profession
Kruīza kuģa pavārs - Profesija
Kuģa pavārs aprēķina nepieciešamo produktu daudzumu, gatavo un noformē ēdienus, organizē un vada apkalpojošā personāla darbu, ievēro personīgās un pārtikas higiēnas, darba aizsardzības, vides aizsardzības un saistošo nacionālo un starptautisko normatīvo aktu prasības.
Hide enterprise
Hide profession
Kuģa elektromehāniķis atbild par kuģa elektrisko, elektronisko un automātiskās vadības sistēmu ekspluatāciju, kontrolē elektrisko mašīnu, mehānismu un sistēmu darba parametrus, veic kuģa elektrisko mašīnu, mehānismu un cita elektriskā aprīkojuma apskati, tehnisko apkopi un remontu, kā arī pasūta materiālus un rezerves daļas.
Hide enterprise
Hide profession
Kuģa mehāniķis - Profesija
Kuģa mehāniķis atbild par kuģa dzinēju, mehānismu un sistēmu ekspluatāciju, tehnisko apkopi un remontu, veic darba pienākumus mašīntelpā un uz klāja, kontrolē kuģa mehānismu un sistēmu darba parametrus un pieraksta tos mašīntelpas žurnālā.
Hide enterprise
Hide profession
Kuģa vadītājs nodrošina kuģa, kravas, pasažieru un apkalpes drošību, plāno, organizē un patstāvīgi veic kuģa vadīšanu, sardzes pienākumu pildīšanu, kuģa tehnisko ekspluatāciju, kravas operācijas un citas ar kuģa darbību saistītas operācijas.
Hide enterprise
Hide profession
Kultūras menedžeris - Profesija
Kultūras menedžeris ir kultūras nozares speciālists, kurš izstrādā, vada un koordinē dažāda mēroga radošus projektus, kā arī vada kultūras jomas institūcijas un uzņēmumus.
Hide enterprise
Hide profession
Kvalitātes kontroles vadītājs organizē un vada kvalitātes kontroles darbu, nodrošina produktu kvalitāti atbilstoši pieņemtajiem standartiem.
Hide enterprise
Hide profession
Kvalitātes vadītājs plāno, izstrādā, ievieš, uztur un pilnveido organizācijas integrēto vadības sistēmu - kvalitātes vadības, vides pārvaldības un citas vadības sistēmas, sniedz priekšlikumus, koordinē un izstrādā pasākumu plānus, piedalās un metodiski atbalsta projektus par organizācijas darbības uzlabošanu.
Hide enterprise
Hide profession
Lektors - Profesija
Lektors ir akadēmiskais amats, kurā ievēl uz sešiem gadiem personas ar doktora vai maģistra grādu, lektoru uzdevumus nosaka augstskolas satversme.
Hide enterprise
Hide profession
Lidlauka dispečers - Profesija
Lidlauka dispečers ievada un kontrolē informāciju lidostas automātiskajā sistēmā, seko līdzi lidojumu saraksta ikdienas izmaiņām, veic gaisa kuģu stāvvietu un iekāpšanas sektoru plānošanu saskaņā ar lidojumu sarakstu un izmaiņām tajā.
Hide enterprise
Hide profession
Komercpilots pārvadā pasažierus vai kravas tālos vai īsos lidojumos atpūtas, biznesa vai komerciālos nolūkos. Civilajā aviācijā gaisa kuģi parasti vada divi piloti – kapteinis un otrais pilots, kurš sniedz kapteinim atbalstu.
Hide enterprise
Hide profession
Lidmašīnu kompozītstruktūru remonta tehniķis remontē gaisa kuģa konstrukcijas kompozītmateriālu elementus saskaņā ar ražotāja apstiprinātu tehniskās apkopes dokumentāciju un instrukcijām.
Hide enterprise
Hide profession
Lidojumu dispečers - Profesija
Lidojuma dispečers veido optimālo lidojuma plānu, lai gaisa kuģis ierastos galamērķī pēc plānotā grafika ar viszemākajām ekspluatācijas izmaksām. Lidojuma dispečers ņem vērā laika apstākļus gan lidojuma laikā, gan galapunktā, domā par alternatīviem galamērķiem, degvielas patēriņu un vispārējo satiksmes plūsmu.
Hide enterprise
Hide profession
Lidojumu koordinators - Profesija
Lidojumu koordinatora galvenais uzdevums ir nodrošināt precīzu un drošu gaisa kuģu kustību lidostās, sadarbojoties ar pilotiem un cietiem operatīvajiem darbiniekiem.
Hide enterprise
Hide profession
Lidostas perona inspektors atbild par gaisa kuģu, automašīnu, dažādas citas tehnikas un cilvēku drošu pārvietošanos pa lidlauku.
Hide enterprise
Hide profession
Lidostas ugunsdzēsējs atbild par plaša spektra bīstamu situāciju profilaksi, reaģēšanu un seku likvidāciju lidostā.
Hide enterprise
Hide profession
Loģistikas speciālists organizē preces piegādi un tās sakraušanu, izstrādā izdevīgu piegādes shēmu, analizē transporta pakalpojumu tirgu, veic aprēķinus, meklē drošus partnerus, koordinē darbības ar ražotājiem un tirgošanas nodaļām, kā arī ar noliktavu, un sagatavo muitas dokumentus.
Hide enterprise
Hide profession

Pages