Muzejā strādājošajiem ir noderīga augstākā izglītība muzeja darbības jomā: vēsturē, mākslā, ģeogrāfijā, bioloģijā, dabas zinātnēs u.c. augstākā izglītība. Nepieciešamo izglītību darbam dažādos muzeja amatos var apgūt iekšējās apmācībās, ko organizē darba vieta.

Bakalaura studiju programma
Maģistra studiju programma
Atjaunots 2023. gada 24. februārī
Publicēts 2013. gada 18. jūlijā