Muzejā strādājošajiem ir noderīga augstākā izglītība muzeja darbības jomā: vēsturē, mākslā, ģeogrāfijā, bioloģijā, dabas zinātnēs u.c. augstākā izglītība. Nepieciešamo izglītību darbam dažādos muzeja amatos var apgūt iekšējās apmācībās, ko organizē darba vieta.

Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

Akadēmiskā maģistra studiju programma, mācību ilgums 2 gadi, Mākslas maģistra grāds radošajās industrijās:
Atjaunots 2021. gada 5. februārī
Publicēts 2013. gada 18. jūlijā