Lai kļūtu par lidojumu dispečeru, nepieciešama augstākā izglītība (vēlams aviācijas nozarē) un vismaz pusgadu ilga darba pieredze lidojumu dispečera asistenta amatā.

Augstākā izglītība - pamatstudijas - profesionālā bakalaura studiju programma
Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas - profesionālā maģistra studiju programma
Atjaunots 2021. gada 16. novembrī
Publicēts 2020. gada 10. novembrī