Lai kļūtu par kuģa  elektromehāniķi (elektroinženieri), ir jāiegūst augstākā izglītība kādā no augstākās jūrniecības izglītības iestādēm. Kuģa elektroinženiera kvalifikāciju Latvijā šobrīd var iegūt Latvijas Jūras akadēmijā. Savukārt pēc izglītības programmas apguves ir jānokārto jūrnieka profesionālās kvalifikācijas eksāmens, ko organizē Latvijas Jūrnieku reģistrs. Šajā eksāmenā tiek novērtētas jaunā jūrnieka zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas kompetences sertifikāta “Kuģu elektromehāniķis” iegūšanai.

Profesionālā bakalaura studiju programma

Atjaunots 2024. gada 14. februārī
Publicēts 2020. gada 26. jūnijā