Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē. Zināšanas papildina, mācoties degvielas tirdzniecības kompānijas organizētajos kursos.

Augstākā izglītība - pamatstudijas - 1.līmeņa profesionālā studiju programma

Augstākā izglītība - pamatstudijas - bakalaura studiju programma

  Augstākā izglītība - pamatstudijas - profesionālā bakalaura studiju programmas

  Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas - profesionālā maģistra studiju programma

    Atjaunots 2021. gada 15. novembrī
    Publicēts 2016. gada 12. aprīlī