Kriminālistikas eksperta darbam obligāta prasība ir 2. līmeņa augstākā izglītība, ko var iegūt vairākās akreditētajās augstskolās Latvijā un ārzemēs. Lai persona būtu tiesīga iegūt Valsts policijas vecākā virsnieka kvalifikāciju, sākotnēji ir nepieciešams iegūt 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību Valsts policijas koledžā. Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes ekspertiem tiek piedāvātas iespējas pilnveidot zināšanas piedaloties dažādos specializētajos apmācības kursos ārzemēs un Latvijā.

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Profesionālā bakalaura studiju programma

Par kriminālistikas ekspertu var kļūt, ja iepriekš ir iegūta augstākā izglītība kādā citā jomā, bet jāņem vērā, ka ne visas augstākās izglītības jomas ir derīgas dienestam Valsts policijā. Noskaidrot, vai tev ir atbilstošā izglītība, vari šeit>>. Ņem vērā! Kandidātu ar augstāko izglītību, kuru pieņem dienestā Valsts policijā un kurš nav ieguvis profesionālo izglītību Valsts policijas koledžā vai Latvijas Policijas akadēmijā, pārbaudes termiņa laikā ar iestādes vadītāja rīkojumu nosūta uz sešu mēnešu sākotnējās profesionālās apmācības kursu Valsts policijas koledžā.

Profesionālās pilnveides programmas un kursi Valsts policijas koledžā

Papildu informācija

Atjaunots 2023. gada 22. februārī
Publicēts 2018. gada 20. decembrī