Lai kļūtu par lektoru, ir jābūt doktora vai vismaz maģistra grādam. Par lektoru mākslas specialitātēs un profesionālajās studiju programmās var kļūt atbilstoši augstskolas senāta apstiprinātā nolikumā noteiktajiem ievēlēšanas noteikumiem.

 

Doktora studiju programma
Atjaunots 2024. gada 7. februārī
Publicēts 2020.gada 20.aprīlī