Par konditoru var mācīties profesionālajās izglītības programmās pēc 9. vai 12. klases. Konditora profesiju iespējams apgūt arī kvalifikācijas kursos vai ārpus formālās izglītības apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas ceļā (par novērtēšanu lasīt šeit).

Arodizglītība pēc pamatizglītības un 17 vai 18 g.v. 

Arodizglītība pēc vidējās izglītības
Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības
Profesionālā vidējā izglītība pēc vidējās izglītības
Atjaunots 2024. gada 12. februārī
Publicēts 2016. gada 13. oktobrī