Par konditoru var mācīties profesionālajās izglītības programmās pēc 9. vai 12. klases. Konditora profesiju iespējams apgūt arī kvalifikācijas kursos vai ārpus formālās izglītības apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas ceļā (par novērtēšanu lasīt šeit).

Arodizglītība pēc pamatizglītības un 17 vai 18 g.v. 

Arodizglītība pēc vidējās izglītības
Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības
Profesionālā vidējā izglītība pēc vidējās izglītības
Atjaunots 2023. gada 24. februārī
Publicēts 2016. gada 13. oktobrī