Meklēšanas rezultāti

Būvniecības un arhitektūras nozarē ietilpst ēku un citu būvju projektēšana un būvniecība, būvju remonts, pārbūve un renovācija, kā arī būvju nojaukšana un konservācija. Šajā nozarē iekļauts arī ar nekustamo īpašumu saistīto pakalpojumu sektors -  nekustamā īpašuma pārdošana, pirkšana, iznomāšana, novērtēšana, apsaimniekošana un pārvaldība.
Drošības, glābšanas un aizsardzības nozare iekļauj gan ārējo, gan iekšējo valsts drošību. Civilā aizsardzība ir vairāku dažādu pasākumu kopums, kurus īsteno valsts un pašvaldību institūcijas un sabiedrība, lai nodrošinātu cilvēku, vides un īpašuma drošību. Nacionālā drošība ir valsts un sabiedrības pasākumu rezultātā sasniegts stāvoklis, kurā ir garantēta valsts neatkarība, konstitucionālā iekārta un teritoriālā integritāte*, kā arī sabiedrības attīstība, labklājība un stabilitāte.
Drukas un mediju tehnoloģiju nozare iekļauj izdevējdarbības un  poligrāfijas jomu, kā arī drukātos un digitālos medijus. Nozarē ir dažādi sektori: poligrāfija, grāmatrūpniecība, mediji, izdevniecības, papīra un papīra ražošana, iepakojumu ražošana, datordizains, poligrāfijas materiālu pārdošana.
Elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) nozare ir visstraujāk augošā nozare rūpniecības sektorā. Būtiska šīs nozares iezīme ir, ka tajā dominē augsto tehnoloģiju uzņēmumi, kuros mazs darbinieku skaits rada produktus daudzu miljonu eiro vērtībā. Nozīmīgu ieguldījumu nozares attīstībā sniedz elektronisko un optisko iekārtu ražošana.
Enerģētika - Nozare
Enerģētika ir nozīmīga tautsaimniecības nozare, kas aptver dažādu veidu enerģijas ieguvi, pārdali, pārveidi un izmantošanu. Enerģijas patērētājs lieto trīs veidu enerģiju  - energoresursus, siltumenerģiju, elektroenerģiju. Bez enerģētikas nozares nav iespējama citu tautsaimniecības jomu darbība un attīstība. Enerģijas patērētāji ir transporta nozare, mājsaimniecības, rūpniecība un būvniecība, lauksaimniecība un mežsaimniecība, kā arī pakalpojumu sniegšanas joma.
Fizika pēta, kā savstarpēji mijiedarbojas ķermeņi, vielas un enerģija. Materiālzinātne pēta materiālu struktūru un tās sakaru ar materiālu īpašībām. Matemātika ir zinātne par precīzi definētiem objektiem un jēdzieniem, kurus var analizēt un dažādi pārveidot. Statistika pēta datu savākšanas, sistematizēšanas, apstrādes, izmantošanas un interpretācijas metodes.
Latvijas izglītības sistēmu veido pirmskolas izglītība, pamatizglītība, vidējā izglītība un augstākā izglītība. Pieaugušo izglītība nav saistīta ar konkrētu vecuma posmu, bet ar cilvēka motivāciju atgriezties izglītības procesā pēc sākotnējās izglītības pabeigšanas vai pārtraukšanas, lai iegūtu jaunas vai pilnveidotu esošās zināšanas. Zinātnes atklājumi  sekmē gudras, tehnoloģiski attīstītas un inovatīvas sabiedrības attīstību, kā arī jaunu risinājumu, produktu un pakalpojumu radīšanu. 
Hide profession
Ķīmijas un farmācijas nozare ietver ķīmisko un farmācijas vielu / produktu rūpniecību, pētniecisko darbu, kā arī ūdens attīrīšanas un atkritumu pārstrādes sektoru.
Kokrūpniecības un mežsaimniecības nozare ietver: mežsaimniecību un mežizstrādi; koksnes, koka un korķa izstrādājumu, salmu un pīto izstrādājumu ražošanu; mēbeļu ražošanu. Mežsaimniecība iekļauj meža zemes apsaimniekošanu pilnā meža audzēšanas ciklā, kā arī meža produkcijas sagatavošanu un tirdzniecību.
Lauksaimniecība ir tautsaimniecības nozare, kura nodrošina lauksaimniecības produktu ražošanu un ar to saistīto pakalpojumu sniegšanu. Nozarei ir divi galvenie virzieni - zemkopība un  lopkopība. Lauksaimniecības nozare ir vērsta ne tiki uz augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu iegūšanu, bet arī uz izejvielu iegūšanu rūpniecības nolūkiem, piemēram, aitkopībā tiek iegūta vilna, ko izmanto apģērbu ražošanā.
Mākslas, dizaina un radošās industrijas nozarē iekļauj vizuālo mākslu, vizuāli plastisko mākslu, audio - vizuālo mākslu, dizainu, mūziku un deju, teātri, kino un operu, kā arī mākslas zinātni un teoriju. Ir iespēja veidot karjeru arī kultūras un mākslas organizēšanas, vadības un plānošanas jomā.
Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozare sastāv no vairākiem sektoriem, tostarp mašīnbūve, mašīnzinības, metālu ražošana, gatavo metālu izstrādājumu ražošana un uzstādīšana, elektrisko iekārtu, transportlīdzekļu, medicīnas iekārtu ražošana, kā iekārtu uzstādīšana un remonts.
Pārtikas rūpniecības nozare ietver pārtikas produktu un dzērienu ražošanu. Pārtikas rūpniecību veido: gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde; zivju pārstrāde; augļu un dārzeņu pārstrāde; piena produktu ražošana; graudu malšanas produktu, cietes un cietes produktu ražošana; konditorejas un miltu izstrādājumu ražošana; bezalkoholisko un alkoholisko dzērienu ražošana u.c.
Skaistumkopšana - Nozare
Skaistumkopšanas nozare iekļauj frizieru, skaistumkopšanas pakalpojumu sektoru un fiziskās labsajūtas uzlabošanas sektoru (pirts, sauna, SPA procedūras, ķermeņa klasiskā kosmētiskā masāža u.tml.).
Tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošanas nozare ietver tekstilizstrādājumu ražošanu, apģērbu ražošanu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanu un remontu. Tekstilrūpniecības produkcija nodrošina personu ikdienas vajadzības. Tekstilizstrādājumiem ir gan praktisks pielietojums, gan estētiska vērtība, jo patērētājiem ir svarīgs arī produkta dizains un vizuālā pievilcība.
Latvijā pastāv neatkarīga tiesu vara. Tiesu vara pieder tiesu sistēmai, kas ietver rajonu (pilsētu) tiesas, apgabaltiesas, Augstāko tiesu un Satversmes tiesu. Lai tiesu sistēmā un jurisprudencē kopumā virzītos pa karjeras kāpnēm un ieņemtu augstākus amatus, pamatā ir nepieciešama augstākā izglītība tiesību zinātņu jomā.
Transporta nozare ietver dzelzceļa, autosatiksmes, jūrniecības un aviācijas apakšnozares, kā arī pasažieru un kravu pārvadājumu jomu. Loģistika ir pārvadājumu pakalpojuma plānošanas, izpildes un kontroles process, lai samazinātu izmaksas un pilnīgi apmierinātu pakalpojuma patērētāja vajadzības.
Tūrisma nozare ietver: izmitināšanu (viesnīcu, kempingu, viesu māju un citu līdzīga veida izmitināšanas iestāžu pakalpojumus); ēdināšanu (restorānu, bāru un citu ēdināšanas uzņēmumu pakalpojumi, tostarp izbraukuma ēdināšana); ceļojumu uzņēmumu / iestāžu sniegtos pakalpojumus (rezervācijas, ceļojumu dokumentācijas kārtošana un ar to saistītie pakalpojumi).
Uzņēmējdarbības vides kvalitāte ir viens no priekšnosacījumiem tautsaimniecības attīstībai. Ārējā vide uzņēmējdarbībā ir ļoti būtiska – stabila un konkurētspējīga nodokļu sistēma, tiesiskums u.tml. Taču būtiska ir arī katra uzņēmuma iekšējā vide, tostarp - darbinieki (personāls). Personāls ir vissvarīgākais uzņēmuma resurss. Uzņēmuma vadībai atbalstu sniedz uzņēmuma administrācija, kurā katrs, veicot savus uzdevums, nodrošina ikdienas darbu un uzņēmuma attīstību.
Veselības nozare ietver veselības aprūpi un sabiedrības veselību. Karjeras iespējas veselības nozarē ir ne tikai kā ārstniecības personai, bet arī iestādēs un organizācijās, kuru funkcijas ir saistītas ar veselības veicināšanu, veselības izglītību un slimību profilaksi. Sociālā palīdzības un psiholoģijas nozare ir saistīta ar veselības nozari, jo bieži sociālā un psiholoģiskā palīdzība iekļauj arī veselības aprūpi.