Elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) nozare ir visstraujāk augošā nozare rūpniecības sektorā. Būtiska šīs nozares iezīme ir, ka tajā dominē augsto tehnoloģiju uzņēmumi, kuros mazs darbinieku skaits rada produktus daudzu miljonu eiro vērtībā. Nozīmīgu ieguldījumu nozares attīstībā sniedz elektronisko un optisko iekārtu ražošana.
Šajā nozarē ir plašas darba iespējas, taču nepieciešama arī atbilstoša izglītība un zināšanas. Pieprasīti ir, piemēram, elektronisko iekārtu montieri, elektromehāniķi, programmētāji, mehatroniķi, elektronikas un telekomunikāciju inženieri, datorsistēmu tehniķi, telekomunikāciju tehniķi, sistēmanalītiķi, sistēmu administratori u.c. speciālisti.
Elektronikas un IKT nozares produkcija un pakalpojumi ikdienā tiek izmantoti medicīnā, komunikācijā, transportā un loģistikā, industriālajā automatizācijā, zinātnē, izklaidē, modē u.c.
Lai uzlabotu tirgū jau esošos produktus, izstrādātu jaunus produktus un tehnoloģijas, būtiska ir elektronikas, telekomunikāciju un IKT nozarē strādājošo nemitīga profesionālā pilnveide. Pēc studiju beigšanas ir jāturpina izglītoties, uzkrāt jaunas zināšanas un tās pielietot. Šajā nozarē visbūtiskākās ir zināšanas matemātikā, fizikā, materiālzinātnēs, programmēšanā un elektronikā.

Papildu informācija
  • Profesijas & lomas IT pasaulē - Biedrības "SheCanDoIT" mājaslapā iekļauti apraksti par dažādām IT jomas profesijām. Tāpat Valsts izglītības attīstības agentūras Karjeras nedēļas 2023 ietvaros "SheCanDoIT" sadarbībā ar uzņēmumu "Mitigate" izstrādāja video materiālu, lai palīdzētu jauniešiem iepazīties ar IT profesijām.

 

 

Publicēts 2022. gada 2. februārī
Atjaunots 2024. gada 19.jūlijā