Fizika ir zinātne par dabu, kas pēta, kā savstarpēji mijiedarbojas ķermeņi, vielas un enerģija. Fizikai ir vairākas apakšnozares:

  • dinamika – pēta ķermeņu mijiedarbību;
  • kodolfizika – pēta atomu mijiedarbību ar lādētām daļiņām;
  • astronomija – pēta Visuma uzbūvi;
  • akustika – pēta skaņu;
  • optika – pēta gaismu, tās īpašību izmaiņu dažādās vidēs;
  • mehānika – pēta ķermeņu stāvokli laikā un telpā;
  • elektrodinamika – pēta lādētu daļiņu plūsmu un to mijiedarbību ar magnētisko un elektrisko lauku;
  • kvantu fizika – pēta daļiņu mijiedarbību mikroskopiskā līmenī*.

Materiālzinātne pēta materiālu (koks, stikls, metāls, plastmasa, tekstilšķiedras, kompozītmateriāli u.c.) struktūru un tās sakaru ar materiālu īpašībām, kā arī apstrādes paņēmienus kādu noteiktu materiāla parametru mainīšanai. Matemātika ir zinātne par precīzi definētiem objektiem un jēdzieniem, kurus var analizēt un dažādi pārveidot, izmantojot matemātisko domāšanu, lai iegūtu konkrētus secinājumus. Statistika ir matemātikas nozare, kas pēta datu savākšanas, sistematizēšanas, apstrādes, izmantošanas un interpretācijas metodes.

*https://www.fizmix.lv/infografikas/ko-macas-fizika/kas-ir-fizika
Publicēts 2022. gada 22. novembrī