Būvniecības un arhitektūras nozarē ietilpst ēku un citu būvju projektēšana un būvniecība, būvju remonts, pārbūve un renovācija, kā arī būvju nojaukšana un konservācija. 

Atkarībā no plānoto objektu veida, būvniecību var iedalīt:

  • civilā būvniecība (dzīvojamās mājas, sabiedriskās ēkas, veikali);
  • rūpnieciskā būvniecība (rūpnīcas, fabrikas);
  • transporta būves (ceļi, automaģistrāles, ielas, tilti, tuneļi, dzelzceļš, lidlauks, osta);
  • inženiertehnisko komunikāciju būvniecība (aizsprosti, kanāli, krastu nostiprināšana, apūdeņošanas un kanalizācijas sistēmas, cauruļvadi, elektrolīnijas u.c. ar enerģētisko resursu piegādi saistītā būvniecība).

Būvniecības un arhitektūras nozarē iekļauts arī ar nekustamo īpašumu saistīto pakalpojumu sektors -  nekustamā īpašuma pārdošana, pirkšana, iznomāšana, novērtēšana, apsaimniekošana un pārvaldība.

Būvniecība ir atbildīgs process, kas saistīts ar paaugstinātu risku, tāpēc Latvijas Republikā būvniecības procesu un  būvspeciālistiem noteiktās izglītības prasības regulē Būvniecības likums un Ministru kabineta noteikumi.

Būvniecības nozare mūsdienās saskaras ar izaicinājumiem - augošs būvniecības pieprasījums un trūkst kvalificēta darbaspēka. Tāpat būvniecībā strauji ienāk dažādi jauni materiāli, tehnoloģijas, instrumenti un darba metodes. Līdz ar to šajā nozarē ir darba un karjeras izaugsmes iespējas, kā arī nepieciešamība regulāri profesionāli pilnveidoties.

Profesionālās izglītības iespējas pēc 9. un 12. klases Būvniecības un arhitektūras nozarē 2024./2025. mācību gadā

Publicēts 2022. gada 4. februārī
Atjaunots 2024. gada 23. februārī