Drukas un mediju tehnoloģiju nozare iekļauj izdevējdarbības un  poligrāfijas jomu, kā arī drukātos un digitālos medijus.

Nozarē ir dažādi sektori: poligrāfija, grāmatrūpniecība, mediji, izdevniecības, papīra un papīra ražošana, iepakojumu ražošana, datordizains, poligrāfijas materiālu pārdošana.

Poligrāfijas nozare ir augsti tehnoloģiska un izmaiņas tajā norisinās nemitīgi. Mainās drukas iekārtas, to tehniskā uzbūve. Daudz tiek investēts procesu digitalizācijā, jo ar digitālajām iekārtām visefektīgāk var saražot mazas tirāžas pasūtījumus. Viena no pēdējo gadu nozīmīgākajām inovācijām poligrāfijā ir hibrīdiekārtu radīšana, kur vienā iekārtā apvienotas atšķirīgas tehnoloģijas, kas sniedz iespēju piedāvāt lielāku daudzveidību pasūtījumu izpildē.

Mūsdienās  daudzi drukātie mediji pārorientējas uz interneta vidi, jo tehnoloģiju lietošana ir cilvēka ikdiena, tāpēc drukātie mediji ievērojami zaudējuši savu lomu sabiedrībā.
Digitālos medijus veido:

  • digitāls saturs (teksts, audio, attēli, video);
  • indivīdi / organizācijas, kas rada un izplata saturu;
  • programmatūra (IT tehnoloģijas, grafiskais dizains u.tml.), kas ļauj saistoši noformēt un publicēt digitālo saturu.

Ar poligrāfijas un izdevējdarbības jomā iegūtu izglītību var strādāt tipogrāfijās, reklāmas aģentūrās, izdevniecībās, dizaina centros (strādājot ar klientiem), kā arī ražošanā, nodrošinot iespieddarbu izgatavošanu. Drukas un mediju tehnoloģiju nozarē ir iespēja strādāt arī ar citā nozarē iegūtu izglītību, piemēram IT tehnoloģiju, mākslas vai uzņēmējdarbības jomas izglītību.

Profesionālās izglītības iespējas pēc 9. un 12. klases Drukas un mediju tehnoloģiju nozarē 2024./2025. mācību gadā

Publicēts 2022. gada 10. februārī
Atjaunots 2024. gada 23. februārī